Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DTZ.382.1.2023 DTZ.382.1.2023 Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu

Deadlines:
Published : 28-01-2023 22:53:00
Placing offers : 07-02-2023 12:30:00
Offers opening : 07-02-2023 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. (01-23) SWZ wersja edytowalna.doc doc 389.5 2023-01-28 22:53:00 Proceeding
2. (01-23) SWZ wersja pdf.pdf pdf 601.98 2023-01-28 22:53:00 Proceeding
3. (01-23) Formularze cenowe.pdf pdf 185.38 2023-01-28 22:53:00 Proceeding
3. (01-23) Formularze cenowe.xls xls 75 2023-01-28 22:53:00 Proceeding
1. (01-23) Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.6 2023-01-28 22:53:00 Proceeding
2.1 (01-23) SWZ wersja pdf, po modyfikacji 03.02.2023.pdf pdf 602.12 2023-02-03 23:12:54 Public message
4. (01-23) Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach.pdf pdf 243.46 2023-02-03 23:12:54 Public message
1.1 (01-23) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.9 2023-02-03 23:12:54 Public message
2.1 (01-23) SWZ wersja edytowalna, po modyfikacji 03.02.2023.doc doc 390.5 2023-02-03 23:12:54 Public message
5. (01-23) Informacja o kwocie na finansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.pdf pdf 185.74 2023-02-07 13:04:05 Public message
6. (01-23) Informacja z otwarcia.pdf pdf 184.88 2023-02-09 22:19:16 Public message
7. (01-23) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 198.87 2023-02-20 22:10:19 Public message

Announcements

2023-02-20 22:10 Michał Kryszewski 7. (01-23) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

7. (01-23) Zawiadomi [...].pdf

2023-02-09 22:19 Michał Kryszewski 6. (01-23) Informacja z otwarcia

6. (01-23) Informacj [...].pdf

2023-02-07 13:04 Michał Kryszewski 5. (01-23) Informacja o kwocie na finansowanie zamówienia art. 222 ust. 4

5. (01-23) Informacj [...].pdf

2023-02-03 23:12 Michał Kryszewski (01-23) Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU!!!

2.1 (01-23) SWZ wers [...].pdf

4. (01-23) Zawiadomi [...].pdf

1.1 (01-23) Ogłoszen [...].pdf

2.1 (01-23) SWZ wers [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 580