Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GOPS.26.4.2023 Zakup doposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach część II

Anna Pyra
Gmina Świlcza Department: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
Deadlines:
Published : 27-01-2023 23:49:00
Placing offers : 08-02-2023 08:00:00
Offers opening : 08-02-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 214.41 2023-01-27 23:49:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - Wzór oferty.docx docx 92.9 2023-01-27 23:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 555.78 2023-01-27 23:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 124.5 2023-01-27 23:49:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 - Wzór umowy.pdf pdf 341.95 2023-01-27 23:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - SOPZ_części 1-7.pdf pdf 2083.01 2023-01-27 23:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1.pdf pdf 35.93 2023-02-02 22:02:35 Public message
GOPS.26.4.2023_mod_01.pdf pdf 437 2023-02-02 22:02:35 Public message
GOPS.26.4.2023_wyj_02.pdf pdf 419.78 2023-02-03 20:56:27 Public message
Zalacznik nr 1 - Wzór oferty_PPRAWIONY.docx docx 93.6 2023-02-03 20:56:27 Public message
GOPS.26.4.2023_Informacje o złożonych ofertach.pdf pdf 206.96 2023-02-08 17:02:03 Public message
GOPS.26.4.2023_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_253.2.pdf pdf 478.72 2023-02-10 21:26:50 Public message
GOPS.26.4.2023_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_253.2_cz.1_2_4.pdf pdf 818.56 2023-02-15 21:14:02 Public message
GOPS.26.4.2023_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_253.2_cz.3_5_6.pdf pdf 811.23 2023-02-17 21:22:21 Public message
GOPS.26.4.2023_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_253.2_część 1_ponowny.pdf pdf 474.02 2023-03-02 09:44:54 Public message
GOPS.26.4.2023_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_253.2_część 4_ponowny.pdf pdf 4975.99 2023-03-16 18:25:04 Public message

Announcements

2023-03-16 18:25 Anna Pyra Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 4 tj. Urządzenia do zajęć sportowych.

GOPS.26.4.2023_infor [...].pdf

2023-03-02 09:44 Anna Pyra Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 tj. Wyposażenie do kuchni.

GOPS.26.4.2023_infor [...].pdf

2023-02-17 21:22 Anna Pyra INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 3, 5 i 6.

GOPS.26.4.2023_infor [...].pdf

2023-02-15 21:14 Anna Pyra INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 1, 2 i 4.

GOPS.26.4.2023_infor [...].pdf

2023-02-10 21:26 Anna Pyra
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 7.

GOPS.26.4.2023_infor [...].pdf

2023-02-08 17:02 Anna Pyra Informacje o złożonych ofertach.

GOPS.26.4.2023_Infor [...].pdf

2023-02-08 08:15 Anna Pyra Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę w łącznej wysokości 145 203,82 zł brutto,
z czego:
1) dla części 1 tj. Wyposażenie do kuchni - 12 614,82 zł brutto;
2) dla części 2 tj. Sprzęt komputerowy/elektroniczny - 18 390,00 zł brutto;
3) dla części 3 tj. Gry logiczne - 486,50 zł brutto;
4) dla części 4 tj. Urządzenia do zajęć sportowych - 8 149,00 zł brutto;
5) dla części 5 tj. Elementy wyposażenia wnętrz - 7 737,50 zł brutto;
6) dla części 6 tj. Artykuły gospodarstwa domowego - 20 173,00 zł brutto;
7) dla części 7 tj. Meble - 77 653,00 zł brutto;
2023-02-03 20:56 Anna Pyra Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2.

GOPS.26.4.2023_wyj_0 [...].pdf

Zalacznik nr 1 - Wzó [...].docx

2023-02-02 22:02 Anna Pyra Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1 i Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

GOPS.26.4.2023_mod_0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2518