Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ-ZZ-258-1/23 Dostawa osprzętu sieciowego

Deadlines:
Published : 31-01-2023 14:16:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 projekt umowy.pdf pdf 224.44 2023-01-31 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy opisowo cenowy Osprzęt sieciowy.pdf pdf 627.16 2023-01-31 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Rysunki.pdf pdf 4054.62 2023-01-31 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Istotne postanowienia.pdf pdf 297.34 2023-01-31 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - oświadczenia.pdf pdf 493.01 2023-01-31 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - oświadczenie RODO.pdf pdf 101.55 2023-01-31 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Specyfikacja dostawy materiałów sieci trakcyjnej.pdf pdf 316.82 2023-01-31 14:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania WZ-ZZ-258-1-23.docx.pdf pdf 278.48 2023-03-01 10:58:31 Public message

Announcements

2023-03-01 10:58 Dorota Ziółkowska Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłam ogłoszenie o wyniku postępowania.

z Poważaniem,
Dorota Ziółkowska

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa osprzętu sieciowego Zgodnie z załącznikiem nr 2 - formularz opisowo-cenowy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z treścią załącznika nr 1 - Projekt umowy (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z treścią załącznika nr 1 - Projekt umowy (0)
4 Wymagane oświadczenie - Zgodnie z treścią załącznika nr 5 Attachment required (0)
5 Wymagane oświadczenie RODO - Zgodnie z treścią załącznika nr 6 Attachment required (0)
6 Wymagane dokumenty - Wyciąg z rejestru KRS lub CEIDG (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert) Attachment required (0)
7 Pozostałe dokumenty - Umowa spółki cywilnej (w przypadku oferentów związanych z umową spółki cywilnej) Attachment required (0)
8 Pozostałe dokumenty - Pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) Attachment required (0)
9 Formularz opisowo - cenowy - Zgodnie z treścią załącznika nr 2 Attachment required (0)
10 Deklaracja Właściwości Użytkowych - Zgodnie z treścią załącznika nr 4 Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 532