Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.08.2023.AS Sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Deadlines:
Published : 27-01-2023 12:48:00
Placing offers : 08-02-2023 08:30:00
Offers opening : 08-02-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 2 - oświadczenie wstępne.docx docx 1975.58 2023-01-27 12:48:00 Proceeding
zał. 4 - oświadczenie o aktualnosci informacji - SKŁADANE NA WEZWANIE.docx docx 1973.74 2023-01-27 12:48:00 Proceeding
Zał. 3 wykaz dostaw.doc doc 1993 2023-01-27 12:48:00 Proceeding
SWZ A-ZP.381.08.2023.AS podpisany.pdf pdf 1006.23 2023-01-27 12:48:00 Proceeding
Oferta - zał. 1.DOC DOC 2016 2023-01-27 12:48:00 Proceeding
Arkusz cen jednostkowych środki czystości 2023.xls xls 94.5 2023-01-27 12:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.22 2023-01-27 12:48:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.08.2023.AS (1) podpisana.pdf pdf 251.34 2023-02-08 14:52:52 Public message
informacja o wyborze 8 na stronę (1) podpisane.pdf pdf 292.87 2023-02-15 14:42:58 Public message

Announcements

2023-02-15 14:42 Anna Stokowiec Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-08 14:52 Anna Stokowiec Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 08:34 Anna Stokowiec Otwarcie ofert godz. 09:00 Link do platformy ZOOM

Temat: Otwarcie ofert godz. 09:00 Sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego (ID 721141)
Czas: 8 lut 2023 09:00 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71149413334?pwd=LGagAd0zqnfn932Dup7I3X6ex9oGxK.1

Identyfikator spotkania: 711 4941 3334
Kod dostępu: 8au5BQ

2023-02-08 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 297 785,85 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 345