Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.04.2023.KF Dostawa urządzeń telewizji przemysłowej (CCTV) dla Domu Studenta Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4 w Szczecinie

Kamila Forlańska
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 27-01-2023 12:35:00
Placing offers : 08-02-2023 08:30:00
Offers opening : 08-02-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91 2023-01-27 12:35:00 Proceeding
SWZ A-ZP.381.04.2023.KF .pdf pdf 1263.93 2023-01-27 12:35:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz ofertowy.doc doc 77.5 2023-01-27 12:35:00 Proceeding
Zał. 1 A - formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 21.4 2023-01-27 12:35:00 Proceeding
zał. 2 - oświadczenie wstępne.docx docx 1975.93 2023-01-31 11:33:16 Proceeding
zał. 3 - oświadczenie o aktualnosci informacji - SKŁADANE NA WEZWANIE.docx docx 1973.83 2023-01-31 11:33:16 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.04.2023.KF.pdf pdf 223.6 2023-02-08 14:44:42 Public message
Informacja o wyborze na stronę.pdf pdf 279.25 2023-02-17 14:16:27 Public message
unieważnienie czynności wyboru .pdf pdf 252.11 2023-02-20 12:09:33 Public message
Informacja o wyborze na stronę 1.pdf pdf 278.97 2023-02-21 09:03:35 Public message

Announcements

2023-02-21 09:03 Kamila Forlańska Informacja o wyborze

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-20 12:09 Kamila Forlańska Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

unieważnienie czynno [...].pdf

2023-02-17 14:16 Kamila Forlańska informacja o wyborze

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-17 14:15 Kamila Forlańska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-08 14:44 Kamila Forlańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 08:37 Kamila Forlańska Zamawiający zaprasza na zaplanowane spotkanie Zoom o godzenie 9:00

Temat: Otwarcie ofert A-ZP.381.04.2023.KF
Czas: 8 lut 2023 09:00 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78358958065?pwd=9lrsoLtLmfCM7H0OOdhlf3svOkwWL3.1

Identyfikator spotkania: 783 5895 8065
Kod dostępu: 6ZaTJs

2023-02-08 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 174 743,81 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 972