Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4440.4.2023 dostawa mebli do Centrum Wspierania Rodzin ,,Swoboda’’

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 27-01-2023 15:09:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu  

Aleje Niepodległości 27

61-714 Poznań

działające w imieniu i na rzecz

Miasto Poznań Centrum Wspierania Rodzin ,,Swoboda’’

ul. Swoboda 59

60-389 Poznań


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 110.34 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 64.48 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 1_SWZ UMOWA MEBLE.DOC DOC 75 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 2_SWZ_FORMULARZ OFERTOWY.DOC DOC 66 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE DO OFERTY.DOC DOC 61 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU.DOCX DOCX 22.73 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OSWIADCZENIE KONSORCJUM.DOC DOC 39.5 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_WYKAZ DOSTAW.DOC DOC 45 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 7_SWZ_OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITALOWEJ DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 39 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 8_SWZ_OSWIADCZENIE DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 41 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 9_SWZ_WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.DOC DOC 48 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 1 DO UMOWY FORMULARZ CENOWY_ MEBLE.DOCX DOCX 28.67 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 2 DO UMOWY - MEBLE.PDF PDF 2920.44 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 3 DO UMOWY WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA _ MEBLE.DOC DOC 31 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZAŁ 4 DO UMOWY PROTOKÓŁ.DOCX DOCX 13.48 2023-01-27 15:09:00 Proceeding
ZMIANA OGŁOSZENIA TERMINÓW.pdf pdf 36.47 2023-02-03 13:20:03 Public message
ODPOWIEDŻ NA PYTANIE, MODYFIKACJA TERMINÓW.DOCX DOCX 29.52 2023-02-03 13:20:51 Public message
ODPOWIEDŻ NA PYTANIE, MODYFIKACJA TERMINÓW.DOCX.XAdES XAdES 5.3 2023-02-03 13:20:51 Public message
4_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.DOC DOC 63.5 2023-02-08 15:17:22 Public message
4_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.DOC.XAdES XAdES 5.27 2023-02-08 15:17:22 Public message
4 INFORMACJA NA STRONĘ POSTĘPOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.DOCX DOCX 22.17 2023-02-24 15:45:34 Public message
4 INFORMACJA NA STRONĘ POSTĘPOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.DOCX.XAdES XAdES 5.33 2023-02-24 15:45:34 Public message

Announcements

2023-02-24 15:45 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

4 INFORMACJA NA STRO [...].DOCX

4 INFORMACJA NA STRO [...].XAdES

2023-02-08 15:17 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

4_INFORMACJA Z OTWAR [...].DOC

4_INFORMACJA Z OTWAR [...].XAdES

2023-02-08 09:00 Buyer message Środki przeznaczone na realizację zamówienia: 200 000,00 złotych
2023-02-03 13:20 CUW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ZMIANA TERMINÓW

ODPOWIEDŻ NA PYTANIE [...].DOCX

ODPOWIEDŻ NA PYTANIE [...].XAdES

2023-02-03 13:20 CUW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O ZMIANIE

ZMIANA OGŁOSZENIA TE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 880