Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BS.2611.5.2023 Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb Uczestników Projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II (10 części).

Deadlines:
Published : 27-01-2023 13:46:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02-SWZ BS.2611.5.2023.pdf pdf 437.24 2023-01-27 13:46:00 Proceeding
03-Załącznik nr 1 do swz - Opz.pdf pdf 474.97 2023-01-27 13:46:00 Proceeding
04-Załącznik nr 2 do swz - Projekt umowy.pdf pdf 314.48 2023-01-27 13:46:00 Proceeding
05-Załącznik nr 3 do swz - Umowa ppdo.pdf pdf 312.56 2023-01-27 13:46:00 Proceeding
06-Załącznik nr 4 do swz - Formularz ofertowy - BS.2611.5.2022.docx docx 41.7 2023-01-27 13:46:00 Proceeding
07-Załącznik nr 5 do swz - Oświadczenie wykonawcy - BS.2611.5.2023.doc doc 64 2023-01-27 13:46:00 Proceeding
01-Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 451.11 2023-01-27 13:46:00 Proceeding
08-Informacja art. 222 ust. 5 Pzp - BS.2611.5.2023.pdf pdf 280.98 2023-02-08 14:47:23 Public message
09-Unieważnienie cz 1 i 7.pdf pdf 248.55 2023-02-16 09:31:32 Public message
10-Wybór oferty część 4.pdf pdf 632.09 2023-02-17 09:48:25 Public message
11-Wybór oferty część 6 i 8.pdf pdf 960.77 2023-02-23 11:06:21 Public message
12-Oferty dodatkowe część 10 - Informacja z art. 222 ust. 5 Pzp.pdf pdf 164.93 2023-02-24 11:00:29 Public message
13-Wybór oferty część nr 2,3,5,9,10..pdf pdf 2391.12 2023-02-28 14:01:45 Public message

Announcements

2023-02-28 14:01 Anna Lech Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2, 3, 5, 9, 10.

13-Wybór oferty częś [...].pdf

2023-02-24 11:00 Anna Lech Informacja o ofertach dodatkowych w części nr 10, informacja z art. 222 ust. 5 Pzp.

12-Oferty dodatkowe [...].pdf

2023-02-23 11:06 Anna Lech Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 6 i 8.

11-Wybór oferty częś [...].pdf

2023-02-17 09:48 Anna Lech Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 4.

10-Wybór oferty częś [...].pdf

2023-02-16 09:31 Anna Lech Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 1 i nr 7.

09-Unieważnienie cz [...].pdf

2023-02-08 14:47 Anna Lech Informacja o ofertach, które zostały otwarte.

08-Informacja art. 2 [...].pdf

2023-02-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 50.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), w tym:
część 1 w wysokości: 5.600,00 zł brutto,
część 2 w wysokości: 11.200,00 zł brutto,
część 3 w wysokości: 11.200,00 zł brutto,
część 4 w wysokości: 5.600,00 zł brutto,
część 5 w wysokości: 2.800,00 zł brutto,
część 6 w wysokości: 2.800,00 zł brutto,
część 7 w wysokości: 2.800,00 zł brutto,
część 8 w wysokości: 2.800,00 zł brutto,
część 9 w wysokości: 2.800,00 zł brutto,
część 10 w wysokości: 2.800,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 592