Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WL.2370.1.2023 Dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw

Grzegorz Łochowski
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Deadlines:
Published : 27-01-2023 10:38:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie GBAM_GCBA_GBAPr_SkW.pdf pdf 149.31 2023-01-27 10:38:00 Proceeding
SWZ GBAM_GCBA_GBAPr_SKw.pdf pdf 1641.49 2023-01-27 10:38:00 Proceeding
Wyjasnienie tresci i modyfikacja SWZ.pdf pdf 3673.9 2023-02-17 12:54:26 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 28 2023-02-22 14:48:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 816.15 2023-02-23 13:40:35 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego w części 1..pdf pdf 802.78 2023-02-23 14:57:43 Public message
Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty 3 częći.pdf pdf 332.47 2023-08-01 15:16:02 Public message

Announcements

2023-08-01 15:16 Grzegorz Łochowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-23 14:57 Michał Głowacki Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-23 13:40 Michał Głowacki Zamawiający informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 14:48 Michał Głowacki Zamawiający publikuje informację na temat kwoty jaką planuje przeznaczyć na realizację zadania.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-17 12:54 Michał Głowacki Zamawiający publikuje zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ.

Wyjasnienie tresci i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1124