Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/23 Usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczona dla SPZZOZ w Gryficach

Deadlines:
Published : 27-01-2023 09:49:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
5-23 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1516.23 2023-01-27 09:49:00 Proceeding
5-23 SWZ.pdf pdf 760.5 2023-01-27 09:49:00 Proceeding
5-23 Załacznik nr 2 do SWZ-oświadczenie o posiadaniu wolnych mocy przerobowych.docx docx 14.16 2023-01-27 09:49:00 Proceeding
5-23 Załącznik nr 1 do SWZ-formularz ofertowy.docx docx 25.83 2023-01-27 09:49:00 Proceeding
5-23 Załącznik nr 3 do SWZ-oświadczenie JEDZ.doc doc 187.5 2023-01-27 09:49:00 Proceeding
5-23 Załącznik nr 4 do SWZ-wzór umowy.docx docx 35.28 2023-01-27 09:49:00 Proceeding
5-23 Załącznik nr 5 do SWZ-Oświadczenie wykonawcy art. 5k i art. 7.doc doc 52.5 2023-01-27 09:49:00 Proceeding
5-23 Wyjaśnienia.pdf pdf 756.79 2023-02-16 12:18:07 Public message
5-23 Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 298.8 2023-02-23 12:25:06 Public message
5-23 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 758.84 2023-03-24 14:47:59 Public message
5-23 Unieważnienie czynności wyboru oferty.pdf pdf 643.27 2023-05-08 14:43:51 Public message
5-23 Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 757.7 2023-05-19 12:33:50 Public message

Announcements

2023-05-19 12:33 Dział Zamówień 5-23 Wybór najkorzystniejszej oferty

5-23 Wybór najkorzys [...].pdf

2023-05-08 14:43 Dział Zamówień 5-23 Unieważnienie czynności wyboru oferty

5-23 Unieważnienie c [...].pdf

2023-03-24 14:47 Dział Zamówień 5-23 Wybór najkorzystniejszej oferty

5-23 Wybór najkorzys [...].pdf

2023-02-23 12:25 Dział Zamówień 5-23 Protokół z otwarcia ofert

5-23 Protokół z otwa [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 809 400,00 zł gross
2023-02-16 12:18 Dział Zamówień 5-23 Wyjaśnienia

5-23 Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1062