Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.01.2023.PD Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2023 – postępowanie III

Deadlines:
Published : 27-01-2023 09:08:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na DUUE.pdf pdf 203.05 2023-01-27 09:08:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 1050.68 2023-01-27 09:08:00 Proceeding
Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia.7z 7z 3133.12 2023-01-27 09:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 436.38 2023-02-08 12:12:29 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - platforma zakupowa.BES.pdf pdf 499.36 2023-02-17 08:44:33 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - platforma zakupowa.pdf pdf 454.29 2023-02-23 08:24:18 Public message
71. Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na DUUE.pdf pdf 158.25 2023-03-10 21:04:32 Public message

Announcements

2023-03-10 21:04 Piotr Dąbrowski W plikach do pobrania znajduje się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane na DUEE

71. Potwierdzenie pu [...].pdf

2023-02-23 08:24 Piotr Dąbrowski W plikach do pobrania znajduje się informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pakiet nr 1

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-17 08:44 Piotr Dąbrowski W plikach do pobrania znajduje się informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pakiet nr 2 oraz pakiet nr 3

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-08 12:12 Piotr Dąbrowski W plikach do pobrania znajduje się informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-27 09:10 Piotr Dąbrowski Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 594 247,25 zł
Pakiet I: 148 220,92 zł,
Pakiet II: 90 468,45 zł,
Pakiet III: 355 557,88 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 384