Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.1.54.2023.NK Usługa sporządzenia operatu szacunkowego w celu określenia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej z uwzględnieniem wartości gruntu i nakładów na nieruchomości, poł. przy ul. Botanicznej

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Gmina Miasta Radomia
Deadlines:
Published : 31-01-2023 13:03:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 137.86 2023-01-31 13:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 617.35 2023-01-31 13:03:02 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 63.12 2023-01-31 13:03:06 Proceeding
Załączniki nr 3; 4; 5; 6; 7; 8 do SWZ.docx docx 73.12 2023-01-31 13:03:09 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 264.26 2023-02-08 10:39:58 Public message
2. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 216.38 2023-02-08 10:39:58 Public message
Informacja o wyborze WWW.pdf pdf 435.89 2023-02-21 12:48:48 Public message
Informacja o wyborze WWW.docx docx 227.81 2023-02-21 12:48:48 Public message
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 66.49 2023-03-02 12:46:36 Public message

Announcements

2023-03-02 12:46 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-02-21 12:48 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2023-02-08 10:39 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2. Informacja z otwa [...].docx

2023-02-08 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 200,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 257