Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-7/2023 Dostawa materiałów szewnych oraz staplerów

Deadlines:
Published : 25-01-2023 14:55:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 237 2023-01-25 14:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 151.69 2023-01-25 14:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 61.5 2023-01-25 14:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 96 2023-01-25 14:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 31.5 2023-01-25 14:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 17.5 2023-01-25 14:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 586.05 2023-01-25 14:55:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-7-2023_(1).pdf pdf 1415.45 2023-01-30 14:47:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.03 2023-01-30 14:47:11 Public message
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz cenowy zmiana w zakresie pakietu 7, 8, 12, 13, 14, 16 z dnia 30.01.2023r..xls xls 108 2023-01-30 14:47:11 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-7-2023_(2).pdf pdf 454.1 2023-02-02 13:53:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_7 2023.pdf pdf 468.95 2023-02-08 12:01:22 Public message
Załączniki do informacji z otwarcia ofert.zip zip 2100.13 2023-02-08 12:01:22 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu pakiet 4,7,12,14,15.pdf pdf 365.71 2023-02-10 13:44:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-7-2023.pdf pdf 447.55 2023-02-21 12:57:59 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 7-2023.pdf pdf 297.38 2023-03-17 08:40:55 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-7-2023.pdf pdf 272.87 2023-02-08 09:00:00 Public message

Announcements

2023-03-17 08:40 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 7/2023

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-21 12:57 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _ DZP - 7/2023

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-10 13:44 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 4, 7, 12, 14 15 _ DZP - 7/2023

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-08 12:01 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikami _ DZP - 7/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do inform [...].zip

2023-02-08 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-02 13:53 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia tresci SWZ _ DZP - 7/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-01-30 14:47 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie oraz zmiana SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 1 A do SWZ - ZMIANA

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik Nr 1A do S [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1112