Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.2.2023 Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Tuszyma

Ariadna Straub
Nadleśnictwo Tuszyma
Deadlines:
Published : 24-01-2023 14:31:00
Placing offers : 08-02-2023 09:30:00
Offers opening : 08-02-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.32 2023-01-24 14:31:00 Proceeding
2. SWZ SA.270.1.2.2023.pdf pdf 834.63 2023-01-24 14:31:00 Proceeding
3. Załączniki do SWZ.zip zip 505370.32 2023-01-24 14:31:00 Proceeding
270.1.2.2023 Informacja o kwocie.pdf pdf 44.58 2023-01-27 11:25:10 Public message
Dokument 1.pdf pdf 82.92 2023-02-03 10:02:42 Public message
Dokument 2.pdf pdf 86.58 2023-02-03 10:02:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 55.6 2023-02-08 11:35:48 Public message
10.02. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 302.25 2023-02-10 13:50:39 Public message

Announcements

2023-02-10 13:50 Ariadna Straub Działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Tuszyma zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, z dnia 24.01.2023 r. znak SA.270.1.2.2023 na: „Modernizacja
budynku administracyjnego Nadleśnictwa Tuszyma”, na podstawie art. 255 pkt
3) ustawy Pzp. Dokument w załączeniu.

10.02. Zawiadomienie [...].pdf

2023-02-08 11:35 Ariadna Straub Działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma, 39-321 Tuszyma 147 przekazuje informację z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Tuszyma” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Dokument w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-03 10:02 Ariadna Straub W związku z prowadzonym postępowaniem nr SA.270.1.2.2023 pn. „Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Tuszyma” do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. przedmiotowego postępowania. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Dokument 1.pdf

Dokument 2.pdf

2023-01-27 11:25 Ariadna Straub Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Tuszyma”. Dokument w załączeniu.

270.1.2.2023 Informa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 988