Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.6.2023 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tężni solankowej na Osiedlu Niepodległości w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości Wołominie"

Zamówienia Publiczne (MM)
Gmina Wołomin
Deadlines:
Published : 24-01-2023 13:18:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.67 2023-01-24 13:18:00 Proceeding
OPZ -Zał. nr 1A.pdf pdf 219.13 2023-01-24 13:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 625.86 2023-01-24 13:18:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy - Zał.nr 5 .pdf pdf 427.84 2023-01-24 13:18:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - edytowalne.doc doc 156.5 2023-01-24 13:18:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 241.01 2023-02-03 10:40:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 156.96 2023-02-08 13:12:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 224.86 2023-02-20 16:36:35 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 66.33 2023-03-15 10:07:33 Public message

Announcements

2023-03-15 10:07 Zamówienia Publiczne (MM) Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-20 16:36 Zamówienia Publiczne (MM) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-08 13:12 Zamówienia Publiczne (MM) Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 190.000,00 zł
2023-02-03 10:40 Zamówienia Publiczne (MM) Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 867