Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80.272.9.2023 Wyłonienie Wykonawcy na dostawę 4 sztuk serwerów dla Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Deadlines:
Published : 24-01-2023 13:09:00
Placing offers : 08-03-2023 10:00:00
Offers opening : 08-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik -PassMark_20230117.pdf pdf 594.2 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
(1) Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 24.01.2023.pdf pdf 86.9 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
(2) 9-2023 SWZ.pdf pdf 1238.01 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
(3) 9-2023 SWZ.docx docx 106.66 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
(4) 9-2023 Informacja o wydłuzeniu terminu skadania ofert.pdf pdf 356.49 2023-01-30 08:34:39 Public message
(5) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 30.01.2023.pdf pdf 37.47 2023-01-30 08:35:50 Public message
(6) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 08.02.2023.pdf pdf 37.03 2023-02-08 08:16:10 Public message
(7) Informacja o wydłuzeniu terminu składania ofert z dn. 08.02.2023.pdf pdf 357.27 2023-02-08 08:16:53 Public message
(8) Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia z dn. 14.02.2023.pdf pdf 37.05 2023-02-14 09:57:54 Public message
(9) 9-2023 Informacja o wydłuzeniu terminu składnia ofert z dn. 14.02.2023.pdf pdf 357.85 2023-02-14 09:58:26 Public message
(10) - pytania i odpowiedzi do SWZ z dn 15.02.2023.pdf pdf 373.79 2023-02-16 08:00:59 Public message
uaktualniony załącznik A.doc doc 55.5 2023-02-16 08:00:59 Public message
PassMark_20230215_CPU.pdf pdf 1889.17 2023-02-16 08:01:00 Public message
PassMark_20230215_GPU.pdf pdf 1275.81 2023-02-16 08:01:00 Public message
(11) 9-23 pytania i odpowiedzi z dn. 21.02.2023.pdf pdf 364.6 2023-02-21 15:25:02 Public message
(12) 9-2023 Modyfikacja treści SWZ z dn 24.02.2023.pdf pdf 360.21 2023-02-24 14:31:41 Public message
(14) 9-2023- pytania i odpowiedzi do SWZ 03.03.2023.pdf pdf 370.32 2023-03-03 15:12:23 Public message
(15) 9-2023 Informacja z otwarcia ofert z dn. 08.03.2023.pdf pdf 365.78 2023-03-08 11:25:40 Public message
(16) Informacja z otwarcia z dn. 08.03.2023.pdf pdf 366.53 2023-03-08 11:59:38 Public message
(17) unieważniwenie postepowania.pdf pdf 579.4 2023-03-13 15:11:11 Public message
(18) Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dn. 15.03.2023 2023_BZP 00136585_01.pdf pdf 54.23 2023-03-15 11:26:25 Public message

Announcements

2023-03-15 11:26 Anna Dymowska Ogłoszenie o wyniku - unieważnieniu postępowania

(18) Ogłoszenie o un [...].pdf

2023-03-13 15:11 Anna Dymowska Unieważnienie postępowania

(17) unieważniwenie [...].pdf

2023-03-08 11:59 Anna Dymowska Informacja z otwarcia - z kwota brutto

(16) Informacja z ot [...].pdf

2023-03-08 11:25 Anna Dymowska Informacja z otwarcia ofert

(15) 9-2023 Informac [...].pdf

2023-03-08 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizacje zadania wynosi 440.000,01 PLN BRUTTO
2023-03-03 15:12 Anna Dymowska W załączeniu odpowiedzi na pytania

(14) 9-2023- pytania [...].pdf

2023-02-24 14:31 Anna Dymowska W załączeniu odpowiedź na pytania

(12) 9-2023 Modyfika [...].pdf

2023-02-21 15:25 Anna Dymowska W załączeniu odpowiedzi na pytania

(11) 9-23 pytania i [...].pdf

2023-02-16 08:00 Anna Dymowska W załączeniu pytania i odpowiedzi wraz z uaktualnionym załącznikiem A

(10) - pytania i odp [...].pdf

uaktualniony załączn [...].doc

PassMark_20230215_CP [...].pdf

PassMark_20230215_GP [...].pdf

2023-02-14 09:58 Anna Dymowska Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

(9) 9-2023 Informacj [...].pdf

2023-02-14 09:57 Anna Dymowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 14.02.2023

(8) Ogłoszenie o zma [...].pdf

2023-02-08 08:16 Anna Dymowska Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

(7) Informacja o wyd [...].pdf

2023-02-08 08:16 Anna Dymowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(6) Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2023-01-30 08:35 Anna Dymowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(5) Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2023-01-30 08:34 Anna Dymowska Informacja o zmianie terminu składania ofert

(4) 9-2023 Informacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1541