Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP - 3/2023 Dostawa leków ogólnych i programowych

Deadlines:
Published : 23-01-2023 14:51:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.82 2023-01-23 14:51:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 199.37 2023-01-23 14:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 65.5 2023-01-23 14:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - form. asortymentowo - cenowy.xls xls 12.5 2023-01-23 14:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD).zip zip 84.42 2023-01-23 14:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 44.5 2023-01-23 14:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 24.5 2023-01-23 14:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 25.5 2023-01-23 14:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 147.16 2023-01-23 14:51:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-3-2023.pdf pdf 439.97 2023-02-02 13:50:41 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-3-2023_(2).pdf pdf 482.86 2023-02-15 13:48:11 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-3-2023_(3).pdf pdf 488.22 2023-02-16 09:37:31 Public message
Załącznik Nr 1A do SWZ - modyfikacja nr 1, w zakresie pakietu nr 4 z dn. 15.02.2023 r..xls xls 21.5 2023-02-20 10:00:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_3_2023.pdf pdf 368.69 2023-02-23 11:23:49 Public message
Załączniki do informacji z otwarcia ofert.zip zip 629.66 2023-02-23 11:23:49 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-3-2023.pdf pdf 440.12 2023-03-03 10:46:06 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-3-2023.pdf pdf 248.46 2023-02-23 09:00:00 Public message

Announcements

2023-03-03 10:46 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _ DZP - 3/2023

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-23 11:23 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikami _ DZP - 3/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do inform [...].zip

2023-02-23 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-20 10:00 Zamówienia Publiczne Zmodyfikowany Załącznik nr 1 A do SWZ w zakresie Pakietu nr 4

Załącznik Nr 1A do S [...].xls

2023-02-16 09:37 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP - 3/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-02-15 13:48 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ _ DZP - 3/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-02-02 13:50 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP - 3/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 598