Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.3.2023 Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Oliwia Warchoł
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 23-01-2023 11:01:00
Placing offers : 02-03-2023 10:00:00
Offers opening : 02-03-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 1066.38 2023-01-23 11:01:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 2305.85 2023-01-23 11:01:00 Proceeding
Zapytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 128.99 2023-01-26 11:18:48 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 2.pdf pdf 50.19 2023-01-26 11:21:45 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 3.pdf pdf 56.58 2023-01-27 13:08:52 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 4.pdf pdf 65.96 2023-02-01 10:23:40 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 5.pdf pdf 89.93 2023-02-01 10:25:25 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 6.pdf pdf 52.44 2023-02-01 10:26:38 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 7.pdf pdf 56.07 2023-02-02 12:39:16 Public message
Zapytania i wyjaśnienia znak pisma DZP.271.3.2023-22.pdf pdf 205.16 2023-02-07 12:51:11 Public message
Zapytania i wyjaśnienia znak pisma DZP.271.3.2023-24.pdf pdf 90.59 2023-02-07 12:55:44 Public message
Zapytania i wyjaśnienia znak pisma DZP.271.3.2023-25.pdf pdf 48.51 2023-02-07 12:59:18 Public message
Zapytania i wyjaśnienia znak pisma DZP.271.3.2023-23.pdf pdf 54.62 2023-02-07 13:03:24 Public message
Zapytania i wyjaśnienia pismo znak DZP.271.3.2023-21.pdf pdf 60.03 2023-02-07 13:06:56 Public message
Zapytania i wyjaśnienia znak pisma DZP.271.3.2023-29.pdf pdf 373.19 2023-02-09 12:59:19 Public message
Zapytania i wyjaśnienia znak pisma DZP.271.3.2023-32.pdf pdf 68.77 2023-02-09 14:18:30 Public message
Zapytania i wyjaśnienia pismo znak DZP.271.3.2023-31.pdf pdf 234.8 2023-02-09 14:23:55 Public message
Zapytania i wyjaśnienia pismo znak DZP.271.3.2023-33.pdf pdf 353.47 2023-02-10 11:10:28 Public message
Zapytania i wyjaśnienia pismo znak DZP.271.3.2023-34.pdf pdf 56.12 2023-02-10 11:14:27 Public message
Zapytania i wyjaśnienia znak pisma DZP.271.3.2023-37.pdf pdf 111.77 2023-02-10 13:55:58 Public message
Zapytania i wyjaśnienia pismo znak DZP.271.3.2023-40.pdf pdf 135.96 2023-02-14 12:10:12 Public message
Zapytania i wyjaśnienia pismo znak DZP.271.3.2023-41.pdf pdf 73.63 2023-02-14 13:47:26 Public message
Zapytania i wyjaśnienia pismo znak DZP.271.3.2023-42.pdf pdf 112.6 2023-02-17 09:23:49 Public message
Ogłoszenie zmian - opublikowane.pdf pdf 74.63 2023-02-17 09:25:18 Public message
Pismo o modyfikacji znak DZP.271.3.2023-39.pdf pdf 141.08 2023-02-17 09:26:38 Public message
Wykaz ofert - protokół z otwarcia Znak sprawy DZP.271.3.2023.pdf pdf 172.73 2023-03-03 10:50:53 Public message
Wykaz ofert dodatkowych - Protokół z otwarcia.pdf pdf 45.97 2023-03-24 11:48:29 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 77.41 2023-03-02 10:00:00 Public message

Announcements

2023-03-24 11:48 Oliwia Warchoł Wykaz ofert dodatkowych - Protokół z otwarcia

Wykaz ofert dodatkow [...].pdf

2023-03-03 10:50 Oliwia Warchoł Wykaz ofert - Protokół z otwarcia

Wykaz ofert - protok [...].pdf

2023-03-02 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-17 09:26 Oliwia Warchoł Modyfikacja SWZ

Pismo o modyfikacji [...].pdf

2023-02-17 09:25 Oliwia Warchoł Ogłoszenie zmian

Ogłoszenie zmian - o [...].pdf

2023-02-17 09:23 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-14 13:47 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-14 12:10 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-10 13:55 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-10 11:14 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-10 11:10 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-09 14:23 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-09 14:18 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-09 12:59 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-07 13:06 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-07 13:03 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-07 12:59 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-07 12:55 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-07 12:51 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-02 12:39 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia nr 7

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-01 10:26 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia nr 6

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-01 10:25 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia nr 5

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-01 10:23 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia nr 4

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-01-27 13:08 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia nr 3

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-01-26 11:21 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia nr 2

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-01-26 11:18 Oliwia Warchoł Zapytania i wyjaśnienia nr 1

Zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2306