Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN.02.2023 Sukcesywna dostawa worków na odpady segregowane i zmieszane.

Deadlines:
Published : 23-01-2023 10:06:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 104.64 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - SWZ.pdf pdf 786.08 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - Załacznik Nr 1.1 do SWZ - formularz cenowy.xlsx xlsx 16.6 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - Załącznik Nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 88.93 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - Załącznik Nr 3 do SWZ - OPZ.pdf pdf 1524.09 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - Załącznik Nr 4 do SWZ - PPU.docx docx 48.36 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - Załącznik Nr 5 do SWZ- wykaz dostaw.docx docx 54.49 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - Załącznik Nr 6 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 18.52 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - Załącznik Nr 7 do SWZ Oświadczenie Art.117 ust.4.docx docx 15.46 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - Załącznik Nr 8 do SWZ- oświadczenie.docx docx 26.38 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 -Załącznik Nr 1 do SWZ-FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 35.13 2023-01-23 10:06:00 Proceeding
PN.02.2023 - Załacznik Nr 1.1 do SWZ - formularz cenowy.poprawiony.xlsx xlsx 16.63 2023-02-02 09:01:02 Public message
PN.02.2023 Informacja z otwarcia fert.pdf pdf 270.93 2023-02-22 13:19:34 Public message
PN.02.2023 inform.o wyborze.pdf pdf 730.96 2023-03-22 14:13:27 Public message

Announcements

2023-03-22 14:13 Teresa Manowska Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyniku niniejszego postępowania.

PN.02.2023 inform.o [...].pdf

2023-02-27 14:57 Roman Wierus The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-22 13:19 Teresa Manowska Szanowni Państwo
Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

PN.02.2023 Informacj [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 1 353 000,00 zł brutto.
2023-02-02 09:01 Teresa Manowska Szanowni Wykonawcy,
Zamawiający aktualizuje Załącznik nr 1.1 do SWZ pod nazwą Załącznik Nr 1.1 do SWZ - formularz cenowy.poprawiony.
W pierwotnym formularzu błędnie została określona pojemność worka na szkło.

PN.02.2023 - Załaczn [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 550