Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.2.2023 Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kwidzyna

Iwona Milewska
Urząd Miejski w Kwidzynie Department: Zespół ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 23-01-2023 07:52:00
Placing offers : 27-02-2023 10:00:00
Offers opening : 27-02-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.99 2023-01-23 07:52:00 Proceeding
SWZ z załacznikami.zip zip 477.05 2023-01-23 07:52:00 Proceeding
Formularze cenowe- załaczniki do Formularza ofertowego.zip zip 61.61 2023-01-23 07:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ.zip zip 90.12 2023-01-23 07:52:00 Proceeding
Załaczniki nr 7- projekty umów.zip zip 185.15 2023-01-23 07:52:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania 1-2.pdf pdf 60.84 2023-02-09 09:21:43 Public message
Odpowiedź na pytanie nr 3.pdf pdf 66.89 2023-02-10 08:14:43 Public message
Wyjaśnienie.pdf pdf 77.82 2023-02-16 08:50:46 Public message
Zał do umowy zad. nr 2 wschód.xls xls 40 2023-02-16 08:50:46 Public message
Wyslane ogloszenie o zmianach.pdf pdf 60.57 2023-02-16 08:50:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.55 2023-02-27 10:44:24 Public message
Strona internetowa.pdf pdf 157.02 2023-03-02 13:46:25 Public message

Announcements

2023-03-02 13:46 Iwona Milewska W załączeniu informacja o wyborze oferty

Strona internetowa.p [...].pdf

2023-02-27 10:44 Iwona Milewska W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-27 10:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Zadanie nr 1 2.550.000,00 zł
Zadanie nr 2 2.550.000,00 zł
Zadanie nr 3 700.000,00 zł
Zadanie nr 4 400.000,00 zł
Zadanie nr 5 100.000,00 zł
2023-02-16 08:50 Iwona Milewska W załączeniu informacja o zmianie SWZ oraz ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

Wyjaśnienie.pdf

Zał do umowy zad. nr [...].xls

Wyslane ogloszenie o [...].pdf

2023-02-10 08:14 Iwona Milewska W załączeniu odpowiedź na pytanie nr 3

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-02-09 09:21 Iwona Milewska W załączeniu odpowiedzi na pytania 1-2

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1061