Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2022 Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575 (Nr 2023/BZP 00046050)

Katarzyna Olszewska
Gmina Orneta
Deadlines:
Published : 20-01-2023 13:35:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.17 2023-01-20 13:35:00 Proceeding
1. SWZ.pdf pdf 892.28 2023-01-20 13:35:00 Proceeding
3.Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 6 do SWZ.zip zip 905 2023-01-20 13:35:00 Proceeding
4. Dokumentacja załacznik Nr 7 do SWZ.zip zip 138714.92 2023-01-20 13:35:00 Proceeding
2. Załączniki od nr 1 do nr 5 do SWZ.docx docx 61.91 2023-01-20 13:35:00 Proceeding
ZP.271.2.2023 Zmiana SWZ Nr 1.pdf pdf 151.69 2023-01-23 11:08:28 Public message
0.1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.12 2023-01-23 11:08:28 Public message
ZP. 271.2.2023 Wyjasnienia Nr 1.pdf pdf 72.81 2023-02-01 15:26:52 Public message
ZP. 271.2.2023 Wyjasnienia Nr 2.pdf pdf 77.48 2023-02-02 18:15:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2.pdf pdf 36.38 2023-02-03 07:41:52 Public message
ZP271.2.2023 Zmiana treści SWZ Nr 2.pdf pdf 77.23 2023-02-03 07:41:52 Public message
ZP. 271.2.2023 Wyjasnienia Nr 3.pdf pdf 201.29 2023-02-06 15:04:28 Public message
2021.35.537A-decyzja z pieczątką ostateczności.pdf pdf 3280.57 2023-02-06 15:08:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.pdf pdf 151.2 2023-02-08 11:42:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp.pdf pdf 138.87 2023-03-24 09:59:57 Public message

Announcements

2023-03-24 09:59 Katarzyna Olszewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-24 09:48 Katarzyna Olszewska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-08 11:42 Katarzyna Olszewska Informacja z otwarcia w trybie art. 222 ust.5 [Pzp

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 5 000 000 zł brutto
2023-02-06 15:08 Katarzyna Olszewska Zamawiający - udostępnia plik „2021.35.537A- decyzja z pieczątką ostateczności"

2021.35.537A-decyzja [...].pdf

2023-02-06 15:04 Katarzyna Olszewska Wyjaśnienia treści SWZ Nr 3

ZP. 271.2.2023 Wyjas [...].pdf

2023-02-03 07:41 Katarzyna Olszewska Zmiana treści SWZ Nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZP271.2.2023 Zmiana [...].pdf

2023-02-02 18:15 Katarzyna Olszewska Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2

ZP. 271.2.2023 Wyjas [...].pdf

2023-02-01 15:26 Katarzyna Olszewska Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

ZP. 271.2.2023 Wyjas [...].pdf

2023-01-23 11:08 Katarzyna Olszewska Zmiana treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZP.271.2.2023 Zmiana [...].pdf

0.1 Ogłoszenie o zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1550