Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZK/ZP/1/2023 DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO UŻYWANYCH POJAZDÓW TYPU CIĄGNIK I SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

Deadlines:
Published : 20-01-2023 13:45:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu 2023.pdf pdf 49.12 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
SWZ- LEASING POJAZDÓW 2023 unijny.docx docx 213.61 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 34.97 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie - wykluczenia.docx docx 27.97 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie gr. kapitałowa.doc doc 37.5 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - JEDZ .zip zip 95.56 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 20.98 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - wykaz dostaw.docx docx 19.75 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projekt umowy .docx docx 46.5 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 21.55 2023-01-20 13:45:00 Proceeding
pismo odpowiedzi na pytania LEASING 2023.docx docx 28.25 2023-01-25 11:51:28 Public message
Sprawozdanie finansowe 2021.pdf pdf 10135.73 2023-01-25 11:51:28 Public message
sprawozdanie finansowe 2020.pdf pdf 8837.82 2023-01-25 11:51:28 Public message
dokumenty finansowe za III kw 2022 r.pdf pdf 446.83 2023-01-25 11:51:28 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 68.34 2023-02-22 14:36:06 Public message
informacja o wyborze oferty.docx docx 30.41 2023-03-07 14:17:13 Public message

Announcements

2023-03-07 14:17 Emilia Czerwińska Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].docx

2023-02-22 14:36 Emilia Czerwińska informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 815 500,00 brutto
2023-01-25 11:51 Emilia Czerwińska Odpowiedzi na pytania oraz dokumenty finansowe

pismo odpowiedzi na [...].docx

Sprawozdanie finanso [...].pdf

sprawozdanie finanso [...].pdf

dokumenty finansowe [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 607