Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.2.2023 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej

Deadlines:
Published : 20-01-2023 12:32:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 2048.78 2023-01-20 12:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1179.48 2023-01-20 12:32:00 Proceeding
Zapytania i wyjasnienia 1.pdf pdf 59.64 2023-01-25 08:47:16 Public message
Zapytania i wyjaśnienia 2.pdf pdf 105.39 2023-01-26 07:25:53 Public message
Zapytania i wyjaśnienia 3.pdf pdf 145.94 2023-01-27 09:06:59 Public message
Zapytania i wyjaśnienia 4.pdf pdf 225.66 2023-02-06 10:49:35 Public message
Zapytania i wyjasnienia 5.pdf pdf 59.18 2023-02-06 10:51:19 Public message
Zapytania i wyjasnienia 7.pdf pdf 82.4 2023-02-10 09:45:53 Public message
Zapytania i wyjaśnienia 6.pdf pdf 369.39 2023-02-13 12:30:16 Public message
Wykaz ofert.pdf pdf 245.31 2023-02-22 13:28:22 Public message
Wykaz ofert dodatkowych.pdf pdf 61.09 2023-03-10 11:39:47 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 140.84 2023-03-22 12:31:47 Public message
Informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.pdf pdf 141.33 2023-02-22 10:00:00 Public message

Announcements

2023-03-22 12:31 Karolina Żyrek Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-10 11:39 Karolina Żyrek Wykaz ofert dodatkowych dla pakietu nr 60

Wykaz ofert dodatkow [...].pdf

2023-02-22 13:28 Karolina Żyrek Wykaz ofert

Wykaz ofert.pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienie

Informacje o kwocie [...].pdf

2023-02-13 12:30 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia 6

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-02-10 09:45 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia 7

Zapytania i wyjasnie [...].pdf

2023-02-06 10:51 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia 5

Zapytania i wyjasnie [...].pdf

2023-02-06 10:49 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia 4

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-01-27 09:06 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia 3

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-01-26 07:25 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia 2

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2023-01-25 08:47 Karolina Żyrek Zapytania i wyjaśnienia 1

Zapytania i wyjasnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1789