Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPiZP.2610.19.2022 Zakup 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej wraz z wdrożeniem, usługą wsparcia i konsultacjami.

Dział Zamówień Publicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 20-01-2023 09:56:00
Placing offers : 27-02-2023 10:00:00
Offers opening : 27-02-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. z dnia 20.01.2023r.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia [SWZ].

3. Załącznik nr 9 do SWZ_ESPD [JEDZ].

4. Załącznik nr 10 do SWZ_ Zasady bezpieczeństwa informacji ARiMR.

5. Materiał pomocniczy_Załączniki nr 1-7 do SWZ w wersji edytowalnej.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E..pdf pdf 175.29 2023-01-20 09:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4343.44 2023-01-20 09:56:00 Proceeding
espd-request.xml xml 129.32 2023-01-20 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.rar rar 1067.21 2023-01-20 09:56:00 Proceeding
Materiał pomocniczy_Załączniki nr 1-7 w wersji edytowalnej.docx docx 149.35 2023-01-20 09:56:00 Proceeding
1_Odpowiedzi na pytania z dnia 06.02.2023r..pdf pdf 326.9 2023-02-06 15:25:02 Public message
2_Odpowiedzi na pytania z dnia 08.02.2023r..pdf pdf 35.86 2023-02-09 09:20:56 Public message
Pismo do Wykonawców, zmiana SWZ.pdf pdf 35.21 2023-02-20 07:48:57 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 17.02.pdf pdf 70.94 2023-02-20 07:48:57 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ_17.02.pdf pdf 44.39 2023-02-17 13:05:33 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ – wzór Formularza Ofertowego.docx docx 51.07 2023-02-17 13:05:33 Public message
Opublikowane w Dz.U.U.E. dniu 22.02.2023r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu..pdf pdf 66.53 2023-02-22 09:07:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 593.74 2023-02-28 08:05:35 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 90.01 2023-03-24 14:25:02 Public message

Announcements

2023-03-24 14:25 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-28 08:05 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 10:00 Buyer message Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, działając na podstawie przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej wraz z wdrożeniem, usługą wsparcia
i konsultacjami”, [numer referencyjny sprawy: DPiZP.2610.19.2022], zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 9 935 174,94 złotych brutto.
2023-02-22 09:07 Dział Zamówień Publicznych 1. Opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 22.02.2023r.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Opublikowane w Dz.U. [...].pdf

2023-02-20 07:48 Dział Zamówień Publicznych 1. Pismo P.514.DPiZP.2610.19.2022.IW_zmiana SWZ 2.Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do DUUE w dniu 17.02.2023 r.

Pismo do Wykonawców, [...].pdf

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-02-17 13:05 Dział Zamówień Publicznych 1. Pismo P.513.DPiZP.2610.19.2022.AS 2.Załącznik nr 1 do SWZ - wzór Formularza Ofertowego.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

2023-02-09 09:20 Dział Zamówień Publicznych Pismo P.422.DPiZP.2610.19.2022.AS z dnia 08.02.2023r. _Odpowiedzi na pytania.

2_Odpowiedzi na pyta [...].pdf

2023-02-06 15:25 Dział Zamówień Publicznych Pismo P.377.DPiZP.2610.19.2022.AS z dnia 06.02.2023r. _Odpowiedzi na pytania.

1_Odpowiedzi na pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 887