Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00046325/01 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami

Deadlines:
Published : 20-01-2023 09:17:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 75.73 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
załącznik 1 do SWZ.docx docx 21.21 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 12.51 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
Załącznik 3 do SWZ.docx docx 15.87 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
Załącznik 4 do SWZ.docx docx 13.19 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 13.66 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 56.94 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
Załącznik 7 do SWZ.docx docx 14.7 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
Załącznik 8 do SWZ.docx docx 27.68 2023-01-20 09:17:00 Proceeding
informacja o środkach finansowych.pdf pdf 227.23 2023-02-07 10:53:50 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 318.1 2023-02-08 12:21:34 Public message
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 674.34 2023-03-06 12:07:21 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.31 2023-03-21 08:07:55 Public message

Announcements

2023-03-21 08:07 Marek Lewandowicz ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-06 12:07 Marek Lewandowicz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-02-08 12:21 Marek Lewandowicz informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-07 10:53 Marek Lewandowicz informacja o środkach finansowych, które zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację zamówienia

informacja o środkac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 415