Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGP.VI.271.2.2023 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic

Iwona Kokowska-Paluch
Gmina Grodków
Deadlines:
Published : 18-01-2023 15:02:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 46.42 2023-01-18 15:02:00 Proceeding
Część I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 686.99 2023-01-18 15:02:00 Proceeding
Część I SWZ_Załączniki IDW.docx docx 51.06 2023-01-18 15:02:00 Proceeding
Część II SWZ_Wzór umowy.pdf pdf 625.05 2023-01-18 15:02:00 Proceeding
Część III SWZ_OPZ.zip zip 104946.93 2023-01-18 15:02:00 Proceeding
Promesa_wstępna.pdf pdf 636.34 2023-01-18 15:02:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ_19.01.2023.pdf pdf 229.13 2023-01-19 14:08:00 Public message
Część II SWZ_Wzór umowy_po zmianie treści SWZ_19.01.2023.pdf pdf 625.21 2023-01-19 14:08:00 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ_25.01.2023.pdf pdf 551.98 2023-01-25 14:26:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_25.01.2023.pdf pdf 28.96 2023-01-25 14:26:51 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ_26.01.2023.pdf pdf 310.54 2023-01-26 14:59:56 Public message
KI - tabela el. scalonych_do Wyjaśnień treści SWZ_26.01.2023.pdf pdf 20.66 2023-01-26 14:59:56 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ_30.01.2023.pdf pdf 318.54 2023-01-30 13:51:28 Public message
Warunki Starostwo Powiatowe_wyjaśnienia SWZ_30.01.2023.pdf pdf 387 2023-01-30 13:51:28 Public message
SPECYFIKACJA TECHNICZNA GAŁĄZCZYCE_wyjaśnienia SWZ_30.01.2023.pdf pdf 5817.65 2023-01-30 13:51:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 238.36 2023-02-08 11:28:17 Public message
Informacja o wyborze oferty_str..pdf pdf 248.43 2023-02-13 14:45:40 Public message

Announcements

2023-02-13 14:45 Iwona Kokowska-Paluch Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-08 11:28 Iwona Kokowska-Paluch Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 10:00 Buyer message Zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wys. 13 000 000,00 zł.
2023-01-30 13:51 Iwona Kokowska-Paluch Wyjaśnienie treści SWZ_30.01.2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Warunki Starostwo Po [...].pdf

SPECYFIKACJA TECHNIC [...].pdf

2023-01-26 14:59 Iwona Kokowska-Paluch Wyjaśnienie treści SWZ_26.01.2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

KI - tabela el. scal [...].pdf

2023-01-26 14:44 Iwona Kokowska-Paluch The message was withdrawn by the Buyer.
2023-01-25 14:26 Iwona Kokowska-Paluch Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ_25.01.2023

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-19 14:08 Iwona Kokowska-Paluch Zmiana treści SWZ_19.01.2023

Zmiana treści SWZ_19 [...].pdf

Część II SWZ_Wzór um [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1505