Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIiZP.271.1.2023.AJk Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5.

Anna Jurek
Gmina Strzegom Department: WIIZP
Deadlines:
Published : 18-01-2023 14:30:00
Placing offers : 20-02-2023 13:05:22
Offers opening : 22-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00041748_01.pdf pdf 115.78 2023-01-18 14:30:00 Proceeding
SWZ WIiZP.271.1.2023.AJk.pdf pdf 723.16 2023-01-18 14:30:00 Proceeding
Załączniki 1-8.zip zip 251.48 2023-01-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik 9- wzór umowy.zip zip 325.95 2023-01-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik 10- Dokumentacja projektowa.zip zip 32171.91 2023-01-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik 11 – wzór tablicy informacyjnej.docx docx 208.1 2023-01-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik 12– przykładowe fotografie wiat i koszy na śmieci.docx docx 2189.06 2023-01-18 14:30:00 Proceeding
2023_BZP 00080474_01.pdf pdf 39.88 2023-02-03 13:27:56 Public message
WIiZP.271.1.2023.AJk.5 — odpowiedzi 03.02.2023r..pdf pdf 189.32 2023-02-03 13:27:56 Public message
WIiZP.271.1.2023.AJk.6 — odpowiedzi 10.02.2023.pdf pdf 244.83 2023-02-10 13:18:16 Public message
WIiZP.271.1.2023.AJk.7 — unieważnienie.pdf pdf 104.12 2023-02-17 12:52:30 Public message

Announcements

2023-02-22 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 25 520 000,00 zł.
2023-02-20 13:05 Anna Jurek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO W KOMUNIKACIE PUBLICZNYM Z DNIA 17.02.2023 R.
2023-02-17 12:52 Katarzyna Cioruń ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 17.02.2023R.

WIiZP.271.1.2023.AJk [...].pdf

2023-02-10 13:18 Katarzyna Cioruń Odpowiedzi na pytania - cz II .

WIiZP.271.1.2023.AJk [...].pdf

2023-02-03 13:27 Anna Jurek W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na część pytań i dokonuje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 22.02.2023 r. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pozostałe pytania do dnia 10.02.2023 r.

2023_BZP 00080474_01 [...].pdf

WIiZP.271.1.2023.AJk [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1511