Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: T.2380.2.2023.MK Dostawa 5 szt. szafek (wózków) narzędziowych NEO TOOLS 7 SZUFLAD 84-222, z wyposażeniem.

Tomasz Szafrański
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Department: Łączności i Informatyki
Deadlines:
Published : 18-01-2023 11:02:00
Placing offers : 25-01-2023 08:05:00
Offers opening : 25-01-2023 08:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Dostawa 5 szafek (wózków) narzędziowych NEO TOOLS - 7 szuflad

kod - 84-222


Każda z szafek musi być wyposażona w narzędzia i akcesoria zgodnie z poniższymi kodami (NEO):

1. 84-238;

2. 84-237;

3. 84-239;

4. 84-233;

5. 84-234;

6. 84-235;

7. 84-243;

8. 84-236;

9. 84-242;

10. 84-241;

11. 84-231;

12. 84-240;

13. 84-230;

14. 84-232;

15. 84-246.


Koszt dostawy do:

Wydział Transportu KWP w Opolu

ul. Oleska 95; 45-232 Opole


musi być wliczony w cenę oferty.


Na każdy zestaw, musi być wystawiona osobna faktura VAT przelewowa z odroczonym terminem płatności - 30 dni.


Zamawiający nie dopuszcza zamienników, tylko oryginalną szafkę oraz akcesoria z serii NEO TOOLS.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 47 864 2441

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2023-01-27 11:17 Tomasz Szafrański Dziękuję, za złożenie ofert. Informuję, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętym kryterium oceny ofert tj. 100% cena spełniającą wymagania Zamawiającego, złożył podmiot gospodarczy AURORA TOOLS S.C. Łukasz Wróbel Monika Wróbel. Oferując przedmiot zamówienia za kwotę 17 804,25 zł brutto. Ze względu na powyższe,zamówienie zostało udzielone w/w podmiotowi gospodarczemu.
2023-01-25 12:17 Tomasz Szafrański Dziękuję, za złożenie ofert. Informuję, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętym kryterium oceny ofert tj. 100% cena spełniającą wymagania Zamawiającego, złożył podmiot gospodarczy AURORA TOOLS S.C. Łukasz Wróbel Monika Wróbel. Oferując przedmiot zamówienia za kwotę 17 804,25 zł brutto.
Ze względu na powyższe, po opracowaniu dokumentacji i zapewnienia finansowanie w/w podmiotowi zostanie udzielone zamówienie.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa 5 szt. szafek (wózków) narzędziowych NEO TOOLS 7 SZUFLAD 84-222, z wyposażeniem. Dostawa 5 szt. szafek (wózków) narzędziowych NEO TOOLS 7 SZUFLAD 84-222, z wyposażeniem. 5 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Przesłanki do wykluczenia z postępowania - Nie zachodzą w stosunku do mnie i podmiotu, który reprezentuję przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnie 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu i wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie zachodzą" (0)
(0)

The number of page views: 840