Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GM-P.271.1.2023 Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego

Anna Pawelczyk
Gmina Miejska Szczytno
Deadlines:
Published : 07-02-2023 13:31:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

1) Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części. Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy. Ofertę można składać na jedną część.

2) Zamawiający zamieszcza dokumentację projektową na dwa etapy – przedmiotem zamówienia objęty jest jedynie etap I .


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.7z 7z 115258.4 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Kosztorysy ofertowe.7z 7z 398.19 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Przedmiary robót.7z 7z 419.26 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Rysunek zamienny Z-6-1.pdf pdf 496.66 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Rysunek zamienny Z-6-2.pdf pdf 159.29 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 8.7z 7z 583.73 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 255.56 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 57.48 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Zapytania do treści SWZ z dnia 13.02.2023 r. .pdf pdf 66.81 2023-02-14 13:49:54 Public message
Zalączniki 1-8.pdf pdf 1962.71 2023-02-14 13:49:54 Public message
Zapytania do treści SWZ z dnia 15.02.2023 i 16.02.2023.pdf pdf 71.75 2023-02-16 13:21:41 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 17.02.2023 r..pdf pdf 87.02 2023-02-17 12:25:48 Public message
Zapytanie do treści SWZ z dnia 16.02.2023 r. .pdf pdf 67.49 2023-02-17 14:36:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.7 2023-02-22 12:41:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 77.56 2023-03-02 13:45:25 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 38.26 2023-03-22 09:01:32 Public message

Announcements

2023-03-22 09:01 Anna Pawelczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-02 13:45 Anna Pawelczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-22 12:41 Anna Pawelczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 5 200 000,00 zł brutto.
Część nr 1 - 5 120 000,00 zł brutto
Część nr 2 - 80 000,00 zł brutto
2023-02-17 14:36 Anna Pawelczyk Zapytanie do treści SWZ z dnia 16.02.2023 r. wraz z odpowiedzią.

Zapytanie do treści [...].pdf

2023-02-17 12:25 Anna Pawelczyk Zmiana treści SWZ z dnia 17.02.2023 r.

Zmiana treści SWZ [...].pdf

2023-02-16 13:21 Anna Pawelczyk Zapytania do treści SWZ z dnia 15.02.2023 r. i 16.02.2023 r. wraz z odpowiedziami

Zapytania do treści [...].pdf

2023-02-14 13:49 Anna Pawelczyk Zapytania do treści SWZ z dnia 13.02.2023 r.

Zapytania do treści [...].pdf

Zalączniki 1-8.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 779