Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.2.2023 Zakup i dostawa urządzenia UTM wraz z licencjami

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-01-2023 15:05:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:01:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 149.29 2023-01-16 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf pdf 237.98 2023-01-16 15:05:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 153.79 2023-01-16 15:09:05 Proceeding
Wyjaśnienia.pdf pdf 134.85 2023-01-19 12:28:13 Public message
Wyjaśnienia 2.pdf pdf 139.78 2023-01-23 11:41:52 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 119.57 2023-01-30 08:08:16 Public message

Announcements

2023-01-30 08:08 Rafał Halski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-01-25 09:12 Rafał Halski Wykaz złożonych ofert:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142546?sekcja=oferty
2023-01-23 11:41 Rafał Halski Wyjaśnienia cz. 2

Wyjaśnienia 2.pdf

2023-01-19 12:28 Rafał Halski Wyjasnienia

Wyjaśnienia.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Urządzenie UTM Urządzenie UTM wraz z licencjami opisane w Załączniku nr 1 1 pc. Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Jana Pieloka 21
46-300, Olesno
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenia - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. (potwierdzając należy wpisać "TAK") (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413