Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.124.2022 Usługa ochrony fizycznej budynku biurowego i zaplecza magazynowo -garażowego oraz całodobowy monitoring siedziby Nadleśnictwa Kolbudy przy ul. Osiedle Leśników 15 w Kolbudach

Agata Murawska
Nadleśnictwo Kolbudy
Deadlines:
Published : 16-01-2023 11:04:00
Placing offers : 25-01-2023 08:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf pdf 122.44 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 292.39 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 72 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc doc 73.5 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 72.5 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 73 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
zał. nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 73 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
zał. nr 6 - wzór umowy.docx docx 39.9 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
zał. nr 7 - wykaz usług.doc doc 78 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
zał. nr 8- oświadczenie o aktualności.doc doc 28 2023-01-16 11:04:00 Proceeding
odpowiedź na pytania - ochrona.pdf pdf 173.97 2023-01-17 11:48:45 Public message
zał. nr 6 - wzór umowy.docx docx 39.92 2023-01-17 11:48:45 Public message
odpowiedź na pytanie 18.01.2023.pdf pdf 171.65 2023-01-18 11:40:11 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.99 2023-01-25 11:32:36 Public message
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 135.97 2023-01-31 13:51:27 Public message

Announcements

2023-01-31 13:51 Agata Murawska Zamawiający przekazuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-01-25 11:32 Agata Murawska Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-25 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia wynosi 150.000,00 zł net 184.500,00 zł brutto.
2023-01-18 11:40 Agata Murawska W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie dot. niniejszego postępowania.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-01-17 11:48 Agata Murawska W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytania dot. niniejszego postępowania.

odpowiedź na pytania [...].pdf

zał. nr 6 - wzór umo [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 394