Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 270.1.18.2022 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stuposiany w roku 2023. – III przetarg

Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo Stuposiany
Deadlines:
Published : 13-01-2023 15:51:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 do SWZ.zip zip 184.97 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ.zip zip 2794.49 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 421.67 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
SWZ Stuposiany RDLP Krosno 2023 - III przetarg.pdf pdf 471.05 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 5A_do SWZ_ośw. podm. trzec..docx docx 18.19 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 6_do SWZ_zob.podm.trzec..docx docx 35.05 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 4_ do SWZ_JEDZ.docx docx 60.88 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 5_do SWZ_ośw. wyk..docx docx 24.04 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 9_do SWZ_wykaz usług.docx docx 22.98 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 10_do SWZ_wykaz osób.docx docx 23.06 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 11_do SWZ_wykaz urz..docx docx 21.75 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 12_do SWZ_umowa_Stuposiany.docx docx 106.7 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 7_do SWZ_ośw. w spr. gr. kapitał.docx docx 35.06 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Zał. nr 8_do SWZ_ośw. o aktualności informacji.docx docx 35.97 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ.zip zip 16476.3 2023-01-13 15:51:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 103.31 2023-01-18 14:47:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 134.8 2023-01-25 15:45:56 Public message
Unieważnienie postępowania w częściach.pdf pdf 108.39 2023-02-14 15:35:43 Public message
strona internetowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 134.25 2023-02-14 15:39:46 Public message

Announcements

2023-02-14 15:39 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

strona internetowa i [...].pdf

2023-02-14 15:35 Nadleśnictwo Stuposiany Unieważnienie postępowania w częściach

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-01-25 15:45 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-18 14:47 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 961