Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.6.2022 Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego

Deadlines:
Published : 13-01-2023 10:29:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 193.74 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 375.84 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Testy kart graficznych na dzień 09.01.2023 r..pdf pdf 1966.09 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Testy procesorów na dzień 09.01.2023 r.pdf pdf 3538.53 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1_1 do SWZ.pdf pdf 653.61 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1_2 do SWZ.pdf pdf 632.55 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2_1 do SWZ.docx docx 74.43 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2_2 do SWZ.docx docx 69.64 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 187 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4_1 do SWZ.docx docx 73.36 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4_2 do SWZ.docx docx 67.77 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 73.12 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 66.91 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 7_1 do SWZ.docx docx 64.14 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 7_2 do SWZ.docx docx 64.01 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 8_1 do SWZ.pdf pdf 268.73 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
Załącznik nr 8_2 do SWZ.pdf pdf 234.28 2023-01-13 10:29:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ nr 1-sig.pdf pdf 399.16 2023-01-26 13:15:33 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 2-sig.pdf pdf 552.56 2023-01-30 10:20:12 Public message
Załącznik nr 1_1 do SWZ.po zmianach z dnia 27.01.2023.pdf pdf 651.95 2023-01-30 10:20:12 Public message
Załącznik nr 1_2 do SWZ.po zmianach z dnia 27.01.2023.pdf pdf 636.35 2023-01-30 10:20:12 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 3-sig.pdf pdf 430.89 2023-01-30 14:51:41 Public message
Załącznik nr 1_2 do SWZ.po zmianach z dnia 30.01.2023.pdf pdf 637.79 2023-01-30 14:51:41 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023-OJS023-066742-pl.pdf pdf 65.49 2023-02-01 09:12:21 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 4-sig.pdf pdf 634.37 2023-02-06 07:38:20 Public message
Załącznik nr 1_1 do SWZ.po zmianach z dnia 02.02.2023.pdf pdf 645.99 2023-02-06 07:38:20 Public message
Załącznik nr 1_2 do SWZ.po zmianach z dnia 02.02.2023.pdf pdf 606.09 2023-02-06 07:38:20 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023-OJS027-077273-pl.pdf pdf 65.34 2023-02-07 09:08:56 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 5-sig.pdf pdf 472.4 2023-02-07 15:18:01 Public message
Załącznik nr 1_1 do SWZ.po zmianach z dnia 07.02.2023.pdf pdf 642.81 2023-02-07 15:18:01 Public message
Załącznik nr 1_2 do SWZ.po zmianach z dnia 07.02.2023.pdf pdf 606.87 2023-02-07 15:18:01 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 6-sig.pdf pdf 458.21 2023-02-10 13:34:16 Public message
Załącznik nr 1_2 do SWZ.po zmianach z dnia 10.02.2023.pdf pdf 607.92 2023-02-10 13:34:16 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 7-sig.pdf pdf 384.9 2023-02-16 14:43:19 Public message
Załącznik nr 1_1 do SWZ.po zmianach z dnia 16.02.2023.pdf pdf 642.59 2023-02-16 14:43:19 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 8-sig.pdf pdf 381.39 2023-02-20 13:18:17 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 9-sig.pdf pdf 385.44 2023-02-21 14:42:32 Public message
wyjaśnienie treści SWZ nr 10-sig.pdf pdf 387.13 2023-02-22 10:18:37 Public message
informacja o otwartych ofertach-sig.pdf pdf 372.53 2023-02-23 12:53:54 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3-sig.pdf pdf 357.89 2023-03-01 13:50:18 Public message
ogłoszenie o wyniku cz. 3 2023-OJS055-159686-pl.pdf pdf 130.61 2023-03-17 09:39:10 Public message
zawiadomienie wybór cz. 1-sig.pdf pdf 371.14 2023-03-30 11:32:42 Public message

Announcements

2023-03-30 11:32 Dorota Rumińska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: SPRZĘT IT

zawiadomienie wybór [...].pdf

2023-03-17 09:39 Dorota Rumińska Ogłoszenie o wyniku (unieważnieniu) cz. 3 zamówienia

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-01 13:50 Dorota Rumińska Zawiadomienie o unieważnieniu - cz. 3 zamówienia

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-23 12:53 Dorota Rumińska INFORMACJA o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

informacja o otwarty [...].pdf

2023-02-23 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5.882.352,00 zł brutto, w tym na część 1 zamówienia: 3.342.602,00 zł brutto, na część 2 zamówienia: 1.394.458,00 zł brutto; na część 3 zamówienia: 1.145.292,00 zł brutto.
2023-02-22 10:18 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 10

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-02-21 14:42 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 9

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-02-20 13:18 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 8

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-02-16 14:43 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 7

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1_1 do [...].pdf

2023-02-10 13:34 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 6

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1_2 do [...].pdf

2023-02-07 15:18 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 5

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1_1 do [...].pdf

Załącznik nr 1_2 do [...].pdf

2023-02-07 09:08 Dorota Rumińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023-OJS027-077273-pl

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-06 07:38 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 4

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1_1 do [...].pdf

Załącznik nr 1_2 do [...].pdf

2023-02-01 09:12 Dorota Rumińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023-OJS023-066742-pl

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-30 14:51 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1_2 do [...].pdf

2023-01-30 10:20 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1_1 do [...].pdf

Załącznik nr 1_2 do [...].pdf

2023-01-26 13:15 Dorota Rumińska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2854