Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIiGK.271.1.2023 "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa"

Janusz Fugiel
Gmina Bobowa
Deadlines:
Published : 13-01-2023 10:24:00
Placing offers : 08-02-2023 08:00:00
Offers opening : 08-02-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.36 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.52 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczenia.docx docx 29.76 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie ubiegających sie wspólnie.doc doc 48 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 46.5 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego.doc doc 50.5 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 48 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 7 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.doc doc 57 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 8 do SWZ - Klauzula informacyjna RODO.docx docx 37.62 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 9 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 70.29 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 10.3 do SWZ - STWiORB.pdf pdf 1109.63 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 12 do SWZ - Pismo TAURON.pdf pdf 354.51 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 10.1 do SWZ - Projekty budowlane.rar rar 17385.22 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 10.2 do SWZ - Przedmiary robót.rar rar 103.99 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
zał. nr 11 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.rar rar 695.29 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 613.9 2023-01-13 10:24:00 Proceeding
Zmiana SWZ(10).pdf pdf 175.39 2023-01-18 14:28:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.26 2023-01-25 15:24:35 Public message
Zmiana terminów wskazanych w SWZ(2).pdf pdf 175.54 2023-01-25 15:24:35 Public message
Pytania zbiorczo1.pdf pdf 331.64 2023-02-01 12:45:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- 02.02.2023r..pdf pdf 51.63 2023-02-02 13:23:49 Public message
Zmiany do SWZ - 02.02.2023r.(3).pdf pdf 225.04 2023-02-02 13:23:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 08.02.2023r..pdf pdf 177.51 2023-02-08 12:57:13 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu - 10.02.2023r..pdf pdf 192.58 2023-02-10 12:10:16 Public message

Announcements

2023-02-10 12:10 Janusz Fugiel Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-08 12:57 Janusz Fugiel Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 08:00 Buyer message CZĘŚĆ I – Budowa oświetlenia ul. Św. Wawrzyńca i ul. Bohaterów Bobowej: 170 000,00 zł
CZĘŚĆ II – Modernizacja istniejącego oświetlenia: 1 000 000,00 zł
2023-02-02 13:23 Janusz Fugiel Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informację o zmianie treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiany do SWZ - 02.0 [...].pdf

2023-02-01 12:45 Janusz Fugiel Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów.

Pytania zbiorczo1.pd [...].pdf

2023-01-25 15:24 Janusz Fugiel Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informację o zmianie treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminów wska [...].pdf

2023-01-18 14:28 Janusz Fugiel Zamawiający przekazuje w załączeniu zmianę treści SWZ.

Zmiana SWZ(10).pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1193