Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00025528/01 Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków (Nr wewnętrzny GP.271.1.2023)

Zamówienia Publiczne
Gmina Wielichowo
Deadlines:
Published : 12-01-2023 09:42:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 149815.55 2023-01-12 09:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.9 2023-01-12 09:42:00 Proceeding
Przedmiar robót.zip zip 1082.25 2023-01-12 09:42:00 Proceeding
STWiOR.zip zip 1976.8 2023-01-12 09:42:00 Proceeding
SWZ + załączniki.zip zip 1399.85 2023-01-12 09:42:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 157.97 2023-01-18 13:45:17 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 196.12 2023-01-18 13:46:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 51.67 2023-01-18 13:47:11 Public message
Zmiana treści SWZ - 2.pdf pdf 143.05 2023-01-19 13:05:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf pdf 33.86 2023-01-19 13:07:58 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 175.55 2023-01-20 14:32:41 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 270.94 2023-01-25 13:31:29 Public message
Dokumentacja geotechniczna.zip zip 7283.75 2023-01-25 13:33:31 Public message
Odpowiedzi na pytania 4.pdf pdf 166.53 2023-01-26 11:47:49 Public message
Odpowiedzi na pytania 5.pdf pdf 165.11 2023-01-26 11:48:37 Public message
Odpowiedzi na pytania 6.pdf pdf 553.17 2023-01-27 13:19:57 Public message
Odpowiedzi na pytania 7.pdf pdf 248.73 2023-01-27 13:22:13 Public message
Zmiana zał. Nr 7 do SWZ - PPU.pdf pdf 192.42 2023-01-27 13:26:05 Public message
Odpowiedzi na pytania 8.pdf pdf 187.05 2023-01-30 11:32:17 Public message
Odpowiedzi na pytania 9.pdf pdf 196.05 2023-01-30 11:32:59 Public message
Decyzja - pozwolenie na budowę.pdf pdf 167.29 2023-01-30 11:34:03 Public message
Odpowiedzi na pytania 10.pdf pdf 169.8 2023-01-30 13:46:02 Public message
Odpowiedzi na pytania 11.pdf pdf 235.44 2023-01-30 14:31:09 Public message
Odpowiedzi na pytania 12.pdf pdf 246.8 2023-02-02 10:48:13 Public message
Odpowiedzi na pytania 13.pdf pdf 166.24 2023-02-02 10:48:59 Public message
Odpowiedzi na pytania 14.pdf pdf 146.22 2023-02-03 10:04:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert (08.02.2023 r.).pdf pdf 152.64 2023-02-08 13:21:36 Public message
Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania (09.02.2023 r.)-sig.pdf pdf 357.67 2023-02-09 13:02:36 Public message

Announcements

2023-02-09 13:02 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomieni o uniew [...].pdf

2023-02-08 13:21 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 10:00 Buyer message Kwota którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 16 882 506,48zł (brutto)
2023-02-03 10:04 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - 14

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-02-02 10:48 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 13

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-02-02 10:48 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 12

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-30 14:31 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 11

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-30 13:46 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 10

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-30 11:34 Zamówienia Publiczne decyzja - pozwolenie na budowę

Decyzja - pozwolenie [...].pdf

2023-01-30 11:32 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - 9

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-30 11:32 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - 8

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-27 13:26 Zamówienia Publiczne Zmiana zał. nr 7 do SWZ - PPU

Zmiana zał. Nr 7 do [...].pdf

2023-01-27 13:22 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - 7

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-27 13:19 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - 6

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-26 11:48 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - 5

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-26 11:47 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - 4

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-25 13:33 Zamówienia Publiczne Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotech [...].zip

2023-01-25 13:31 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - 3

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-20 14:32 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-19 13:07 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-19 13:05 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ - 2

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

2023-01-18 13:47 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-18 13:46 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2023-01-18 13:45 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania (1)

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2569