Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2023 Nadzór Inwestorski – budowa południowo – zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – ODCINEK I, w ramach zadania pn. Budowa południowo – zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin

Wydział Zamówień Publicznych
Gmina Świebodzin Department: Gmina Świebodzin
Deadlines:
Published : 17-01-2023 11:04:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.49 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 640.61 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.doc doc 715.5 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 394.77 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc doc 83.5 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 73 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o rodzaju wykonywanego zamówienia.doc doc 68.5 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc doc 75.5 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 688 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf pdf 345.69 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Dokumentacja.zip zip 86753.06 2023-01-17 11:04:00 Proceeding
Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SWZ.pdf pdf 388.64 2023-01-20 12:20:31 Public message
Załącznik nr 7 - Wzór umowy-zmieniony.pdf pdf 349.36 2023-01-20 12:20:31 Public message
Zapytanie, wyjaśnienie.pdf pdf 494.79 2023-01-23 13:57:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 320.54 2023-01-25 12:45:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 231.22 2023-02-22 12:28:37 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.41 2023-02-28 12:29:08 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 244.03 2023-01-25 09:00:00 Public message

Announcements

2023-02-28 12:29 Wydział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-22 12:28 Wydział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-25 12:45 Wydział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-25 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-23 13:57 Wydział Zamówień Publicznych Zapytanie, wyjaśnienie

Zapytanie, wyjaśnien [...].pdf

2023-01-20 12:20 Wydział Zamówień Publicznych Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SWZ

Zapytanie, wyjaśnien [...].pdf

Załącznik nr 7 - Wzó [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1261