Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.272.1.2023 Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie drogi powiatowej Nr 2015B od m. Kołaki Kościelne do m. Szczodruchy

Mariola Baczewska
Starostwo Powiatowe w Zambrowie Department: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Deadlines:
Published : 10-01-2023 11:47:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Szczodruchy.pdf pdf 100.87 2023-01-10 11:47:00 Proceeding
SWZ Szczodruchy.pdf pdf 422.62 2023-01-10 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy - Szczodruchy.pdf pdf 425.95 2023-01-10 11:47:00 Proceeding
KOSZTORYS OFERTOWY REMONT DROGI KOŁAKI KOŚCIELNE SZCZODRUCHY.XLS XLS 17.67 2023-01-10 11:47:00 Proceeding
PRZEDMIAR ROBÓT REMONT DROGI KOŁAKI SZCZODRUCHY.pdf pdf 3077.81 2023-01-10 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula RODO.pdf pdf 202.29 2023-01-10 11:47:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.zip zip 144.1 2023-01-10 11:47:00 Proceeding
Plan orientacyjny Kołaki - Szczodruchy.jpg jpg 267.57 2023-01-10 11:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 542.48 2023-01-25 11:33:53 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Grądy Woniecko.pdf pdf 232.1 2023-02-01 12:32:22 Public message

Announcements

2023-02-01 12:32 Mariola Baczewska Zamawiający zamieszcza w załączeniu Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-25 11:33 Mariola Baczewska w załączeniu "Informacja z otwarcia ofert".

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-25 09:00 Buyer message 6935000,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 928