Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPiZP.2610.38.2022 Zakup usług hotelarsko – restauracyjnych wraz z obsługą narad i szkoleń oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym.

Dział Zamówień Publicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 10-01-2023 09:19:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia [SWZ].

2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 10.01.2023r.

3. Materiał pomocniczy - Załaczniki nr 1.1.- 6 do SWZ w wersji elektonicznej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 194.47 2023-01-10 09:19:00 Proceeding
Materiał pomocniczy_Załączniki nr 1.1 - 6 do SWZ w wersji edytowalnej..docx docx 156.2 2023-01-10 09:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4466.67 2023-01-10 09:19:00 Proceeding
1_Odpowiedzi na pytania z dn. 23.01.2023r..pdf pdf 119.86 2023-01-23 14:11:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 31.01.2023r..pdf pdf 72.82 2023-02-02 09:39:49 Public message
2_Odpowiedzi na pytania z dnia 30.01.2023r..pdf pdf 65.89 2023-02-02 09:39:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 03.02.2023r..pdf pdf 68.25 2023-02-03 09:10:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.02.2023r..pdf pdf 360.92 2023-02-23 09:40:56 Public message

Announcements

2023-02-23 09:40 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert_Pismo znak: P.536.DPiZP.2610.38.2022.AS z dnia 22.02.2023r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, działając na podstawie przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usług hotelarsko – restauracyjnych wraz z obsług a narad i szkoleń oraz pobytem pracowników ARiMR w ośrodku szkoleniowym” [numer referencyjny sprawy: DPiZP.2610.38.2022], zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 4 100 000,00 złotych gross w tym:
1. w części nr 1 zamówienia do kwoty 1 248 923,08 złotych brutto;
2. w części nr 2 zamówienia do kwoty 1 602 153,84 złotych brutto;
3. w części nr 3 zamówienia do kwoty 1 248 923,08 złotych brutto.
2023-02-03 09:10 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 03.02.2023r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-02 09:39 Dział Zamówień Publicznych 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 31.01.2023r.
2. Pismo P.307.DPiZP.2610.38.2022.AS z dnia 30.01.2023r. - 2_Odpowiedzi na pytania.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2_Odpowiedzi na pyta [...].pdf

2023-01-23 14:11 Dział Zamówień Publicznych Pismo P.230.DPiZP.2610.38.2022.AS z dnia 23.01.2023r.- Odpowiedzi na pytania.

1_Odpowiedzi na pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1173