Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/3-3rj/23 ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ FIRMY HITACHI W LOKALIZACJACH: SZPITAL W WEJHEROWIE ORAZ SZPITAL MORSKI IM. PCK W GDYNI

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 06-01-2023 10:28:00
Placing offers : 08-02-2023 08:00:00
Offers opening : 08-02-2023 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_3-3rj_23.pdf pdf 124.73 2023-01-06 10:28:00 Proceeding
SWZ_251_3-3rj_23.doc doc 701.5 2023-01-06 10:28:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_3-3rj_23.doc doc 183 2023-01-06 10:28:18 Proceeding
unieważnienie_251_3-3rj_23.doc doc 85.5 2023-02-17 09:30:25 Public message
unieważnienie_251_3-3rj_23.pdf pdf 253.25 2023-02-17 09:30:25 Public message
ogłoszenie o wyniku post._Simap_251_3-3rj_23.pdf pdf 104.25 2023-02-22 09:17:23 Public message

Announcements

2023-02-22 09:17 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-17 09:30 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o unieważnieniu nn postępowania.

unieważnienie_251_3- [...].doc

unieważnienie_251_3- [...].pdf

2023-02-08 08:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 162 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 444