Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RG.271.2.2023.ZP Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Oława do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gać

Malwina Gałązka
Gmina Oława
Deadlines:
Published : 27-01-2023 10:58:00
Placing offers : 31-03-2023 10:00:00
Offers opening : 31-03-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_2023-OJS020-057209-pl-ts.pdf pdf 166.6 2023-01-27 10:58:00 Proceeding
SWZ_RG_271_2_2023_ZP.pdf pdf 628.86 2023-01-27 10:58:00 Proceeding
Załączniki_1_9.zip zip 115.2 2023-01-27 10:58:00 Proceeding
Cz_II_SWZ.pdf pdf 296.85 2023-01-27 10:58:00 Proceeding
Cz_III_SWZ.pdf pdf 301.46 2023-01-27 10:58:00 Proceeding
Umowa powierzenia danych.pdf pdf 167.03 2023-01-27 10:58:00 Proceeding
RG_271_2_1_2023_ZP.pdf pdf 239.5 2023-02-16 13:00:31 Public message
Harmonogram 2023.pdf pdf 69.48 2023-02-16 13:00:31 Public message
Harmonogram wielolokalowe 2023.pdf pdf 45.7 2023-02-16 13:00:31 Public message
RG_271_2_1_2023_ZP.pdf pdf 193.76 2023-02-17 09:24:16 Public message
2023-OJS035-099708-pl-ts.pdf pdf 85.51 2023-02-17 09:25:19 Public message
RG_271_2_2_2023_ZP.pdf pdf 129.32 2023-03-01 08:52:39 Public message
ODWOŁANIE_GM_OŁAWA_RG.271.2.2023.ZP.pdf pdf 1017.59 2023-03-01 08:52:39 Public message
RG_271_2_3_2023_ZP.pdf pdf 194.78 2023-03-06 10:41:48 Public message
2023-OJS046-136663-pl-ts.pdf pdf 85.73 2023-03-06 10:42:32 Public message
RG_271_2_6_2023_ZP.pdf pdf 290.77 2023-03-07 13:10:13 Public message
RG_271_2_7_2023_ZP.pdf pdf 129.36 2023-03-10 08:39:17 Public message
Pismo_Odwołującego_KIO_551-23.pdf pdf 567.87 2023-03-10 08:39:17 Public message

Announcements

2023-03-10 08:39 Malwina Gałązka Zamawiający zamieszcza informację z dnia 10.03.2023 r. o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego, wraz z treścią odwołania

RG_271_2_7_2023_ZP.p [...].pdf

Pismo_Odwołującego_K [...].pdf

2023-03-07 13:10 Malwina Gałązka Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia RG.271.2.6.2023.ZP z dnia 07.03.2023 r.

RG_271_2_6_2023_ZP.p [...].pdf

2023-03-06 10:42 Malwina Gałązka Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.03.2023 r.

2023-OJS046-136663-p [...].pdf

2023-03-06 10:41 Malwina Gałązka Zamawiający zamieszcza pismo RG.271.2.3.2023.ZP z dnia 01.03.2023 r. - przedłużenie terminu składania ofert oraz zmiana treści SWZ

RG_271_2_3_2023_ZP.p [...].pdf

2023-03-01 08:52 Malwina Gałązka Zamawiający zamieszcza informację o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego, wraz z treścią odwołania.

RG_271_2_2_2023_ZP.p [...].pdf

ODWOŁANIE_GM_OŁAWA_R [...].pdf

2023-02-17 09:25 Malwina Gałązka Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.02.2023 r.

2023-OJS035-099708-p [...].pdf

2023-02-17 09:24 Malwina Gałązka Zamawiający zamieszcza pismo z dnia 13.02.2023 r. - przedłużenie terminu składania ofert oraz zmiana treści SWZ

RG_271_2_1_2023_ZP.p [...].pdf

2023-02-16 13:00 Malwina Gałązka Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia RG.271.2.1.2023.ZP z dnia 16.02.2023 r. wraz z załącznikiem (harmonogram odbioru odpadów na rok 2023)

RG_271_2_1_2023_ZP.p [...].pdf

Harmonogram 2023.pdf

Harmonogram wielolok [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1090