Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/155/2022 Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu CKD UM w Łodzi – wykonanie instalacji PV na konstrukcjach wsporczych wraz z instalacjami towarzyszącymi w formule zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Published : 04-01-2023 15:15:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_155_2022 - ogłoszenie o zamówieniu - 2023-OJS003-006098-pl.pdf pdf 155.99 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - SWZ.docx docx 432.68 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 94.11 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - załącznik nr 2 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy.zip zip 3690.07 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 749.55 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.zip zip 85.65 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.docx docx 307.81 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności.docx docx 303.22 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 330.53 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy.docx docx 310.5 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
ZP_155_2022 - załącznik nr 8a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 88.32 2023-01-04 15:15:00 Proceeding
PFU - Rys. E-1.pdf pdf 6667.37 2023-01-23 11:46:50 Public message
PFU - Rys. E-2.pdf pdf 303.43 2023-01-23 11:46:50 Public message
PFU - Rys. E-3.pdf pdf 7296.13 2023-01-23 11:46:50 Public message
PFU - Rys. E-4.pdf pdf 280.6 2023-01-23 11:46:50 Public message
PFU - Rys. E-5.pdf pdf 143.47 2023-01-23 11:46:50 Public message
PFU - Rys. E-6.pdf pdf 191.64 2023-01-23 11:46:50 Public message
ZP_155_2022 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 2023-OJS018-049488-pl.pdf pdf 79.65 2023-01-25 13:35:50 Public message
ZP_155_2022 - odpowiedzi na pytania - 25.01.2023-sig.pdf pdf 426.14 2023-01-25 13:38:52 Public message
ZP_155_2022 - SWZ - modyfikacja 25.01.2023r.-sig.pdf pdf 713.56 2023-01-25 13:38:52 Public message
ZP_155_2022 - załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty. - modyfikacja 25.01.2023.docx docx 94.53 2023-01-25 13:38:52 Public message
ZP_155_2022 - załącznik nr 2 do SWZ - PFU - modyfikacja 25.01.2023r..pdf pdf 1191.53 2023-01-25 13:38:52 Public message
ZP_155_2022 - załącznik nr 3 do SWZ - modyfikacja 25.01.2023.docx docx 755.94 2023-01-25 13:38:52 Public message
Umowa CKD-GT z załącznikami z dnia 17.10.2022.pdf pdf 5270.03 2023-01-25 13:38:52 Public message
ZP_155_2022 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 - 2023-OJS027-079886-pl.pdf pdf 76 2023-02-07 14:12:51 Public message
ZP_155_2022 - odpowiedzi na pytania cz. II - 07.02.2023-sig.pdf pdf 404.04 2023-02-07 14:15:31 Public message
ZP_155_2022 - SWZ - modyfikacja 07.02.2023r.-sig.pdf pdf 637.33 2023-02-07 14:15:31 Public message
ZP_155_2022 - załącznik nr 2 do SWZ - PFU - modyfikacja 07.02.2023r..pdf pdf 1193.1 2023-02-07 14:15:31 Public message
ZP_155_2022 - załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy - modyfikacja 07.02.2023.docx docx 758.31 2023-02-07 14:15:31 Public message
ZP_155_2022 - załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót - modyfikacja 07.02.2023.docx docx 306.83 2023-02-07 14:15:31 Public message
ZP_155_2022 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 176.53 2023-02-23 11:35:23 Public message
ZP_155_2022 - wybór najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 328.81 2023-03-10 18:21:53 Public message

Announcements

2023-03-10 18:21 Janusz Kokoszko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP_155_2022 - wybór [...].pdf

2023-02-24 10:38 Janusz Kokoszko The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-23 11:35 Janusz Kokoszko Informacja z otwarcia ofert

ZP_155_2022 - Inform [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 7.322.128,18 zł brutto
2023-02-07 14:15 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. II i modyfikacja SWZ

ZP_155_2022 - odpowi [...].pdf

ZP_155_2022 - SWZ - [...].pdf

ZP_155_2022 - załącz [...].pdf

ZP_155_2022 - załącz [...].docx

ZP_155_2022 - załącz [...].docx

2023-02-07 14:12 Janusz Kokoszko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2

ZP_155_2022 - ogłosz [...].pdf

2023-01-25 13:38 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ

ZP_155_2022 - odpowi [...].pdf

ZP_155_2022 - SWZ - [...].pdf

ZP_155_2022 - załącz [...].docx

ZP_155_2022 - załącz [...].pdf

ZP_155_2022 - załącz [...].docx

Umowa CKD-GT z załąc [...].pdf

2023-01-25 13:35 Janusz Kokoszko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ZP_155_2022 - ogłosz [...].pdf

2023-01-23 11:46 Janusz Kokoszko Załączniki do PFU (rysunki)

PFU - Rys. E-1.pdf

PFU - Rys. E-2.pdf

PFU - Rys. E-3.pdf

PFU - Rys. E-4.pdf

PFU - Rys. E-5.pdf

PFU - Rys. E-6.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1491