Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80.272.512.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu serwera na potrzeby Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ

Deadlines:
Published : 04-01-2023 11:18:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
512-2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.18 2023-01-04 11:18:00 Proceeding
512-2022 SWZ.pdf pdf 758.52 2023-01-04 11:18:00 Proceeding
512-2022 JEDZ.xml xml 126.4 2023-01-04 11:18:00 Proceeding
512-2022 SWZ.docx docx 150.8 2023-01-04 14:01:00 Proceeding
512-2022 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 65.7 2023-01-16 09:33:44 Public message
512-2022 Wyjaśnienia SWZ, odpowiedzi na zadane pytania.pdf pdf 243.06 2023-01-16 09:44:16 Public message
512-2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 253.33 2023-02-08 11:45:53 Public message
512-2022 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania.pdf pdf 558.31 2023-03-22 14:39:17 Public message

Announcements

2023-03-22 14:39 Anna Onderka Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wyniki 80.272.512.2022
pozdrawiam
Anna Onderka

512-2022 Zawiadomien [...].pdf

2023-02-08 11:45 Anna Onderka 512-2022 Informacja o złożonych ofertach

512-2022 Informacja [...].pdf

2023-02-08 09:00 Buyer message Kwota gross przeznaczona na realizację zamówienia: 20.000,00 zł.
2023-01-16 09:44 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia SWZ, odpowiedzi na zadane pytania

512-2022 Wyjaśnienia [...].pdf

2023-01-16 09:33 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

512-2022 Ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1053