Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ.231.087.2022 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach.

Deadlines:
Published : 03-01-2023 09:22:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja techniczna.zip zip 412054.83 2023-01-03 09:22:00 Proceeding
ooz.pdf pdf 134.31 2023-01-03 09:22:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 1354.1 2023-01-03 09:22:00 Proceeding
SWZ_strona.pdf pdf 364.55 2023-01-03 09:22:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 216.39 2023-01-03 09:22:00 Proceeding
oozo.pdf pdf 37.14 2023-01-16 13:13:48 Public message
Zmiana 16.01.2023.zip zip 317.3 2023-01-16 13:15:41 Public message
INFO.pdf pdf 695.49 2023-02-08 10:34:23 Public message

Announcements

2023-02-08 10:34 Sabina Skomro Informacja z otwarcia ofert

INFO.pdf

2023-02-08 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznacza kwotę 2 605 027,68 zł
2023-01-16 13:15 Przemysław Olszewski W załączeniu zmiana SWZ

Zmiana 16.01.2023.zi [...].zip

2023-01-16 13:13 Przemysław Olszewski W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

oozo.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1426