Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zp/85/PN/22 Zakup produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych na okres do 19.09.2023r.

Deadlines:
Published : 23-12-2022 10:05:00
Placing offers : 25-01-2023 08:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne załączniki do SWZ.docx docx 178.72 2022-12-23 10:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 12124.72 2022-12-23 10:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1854.55 2022-12-23 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 301.16 2022-12-23 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 10a Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 320.18 2022-12-23 10:05:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi I.pdf pdf 1338.83 2023-01-12 10:28:22 Public message
Pytania i odpowiedzi II.pdf pdf 1161.33 2023-01-13 12:49:46 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 998.8 2023-01-25 08:07:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1095.6 2023-01-25 13:15:13 Public message
OFERTY.7z 7z 13732.59 2023-01-25 13:16:44 Public message
Wynik postępowania p. 29,36,40.pdf pdf 697.17 2023-03-06 11:54:37 Public message
Wynik postępowania p. 27.pdf pdf 838.14 2023-03-07 14:12:41 Public message
Wynik postępowania p. 9.pdf pdf 1016.11 2023-03-10 10:58:56 Public message
Wynik postępowania p. 2,20,23,32,33.pdf pdf 844.2 2023-03-16 09:11:32 Public message
Wynik postępowania ogólny.pdf pdf 1107.16 2023-03-30 13:16:10 Public message

Announcements

2023-03-30 13:16 Małgorzata Słomiana Wynik postępowania ogólny

Wynik postępowania o [...].pdf

2023-03-16 09:11 Małgorzata Słomiana Wynik postępowania p.2,20,23,32,33

Wynik postępowania p [...].pdf

2023-03-10 10:58 Małgorzata Słomiana Wynik postępowania p.9

Wynik postępowania p [...].pdf

2023-03-07 14:12 Małgorzata Słomiana Wynik postępowania pakiet 27

Wynik postępowania p [...].pdf

2023-03-06 11:54 Dorota Piekarz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynik postępowania p [...].pdf

2023-01-25 13:16 Małgorzata Słomiana Oferty Wykonawców

OFERTY.7z

2023-01-25 13:15 Małgorzata Słomiana Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-25 08:07 Małgorzata Słomiana Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-01-13 12:49 Małgorzata Słomiana Pytania i odpowiedzi II

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-01-12 10:28 Małgorzata Słomiana Pytania i odpowiedzi I

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2199