Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 76/PA/2022 Remont lokali mieszkalnych przy ul. Szpitalnej 23 lok. 13, przy ul. Szpitalnej 25 lok. 23, przy ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej nr 7 lok. 8 w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 07-12-2022 13:14:00
Placing offers : 22-12-2022 10:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
76. SWZ.pdf pdf 216.31 2022-12-07 13:14:00 Proceeding
zał. nr 1,2 - formularz ofertowy, oświadczenie.docx docx 14.71 2022-12-07 13:14:00 Proceeding
zał. nr 4 -Wzór umowy.pdf pdf 194.18 2022-12-07 13:14:00 Proceeding
zał. nr 5 - dokumentacja techniczna zad. 1.7z 7z 500.68 2022-12-07 13:14:00 Proceeding
zał. nr 6- dokumentacja techniczna zad. 2.7z 7z 493.94 2022-12-07 13:14:00 Proceeding
zał. nr 7- dokumentacja techniczna zad. 3.7z 7z 501.45 2022-12-07 13:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.49 2022-12-07 13:14:00 Proceeding
1. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 114.75 2022-12-22 12:02:50 Public message
76. wynik strona.pdf pdf 124.53 2023-01-03 13:01:53 Public message

Announcements

2023-01-03 13:01 Wioleta Michalska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

76. wynik strona.pdf

2022-12-22 12:02 Anita Danilewicz Informacja z otwarcia ofert

1. Informacja z otwa [...].pdf

2022-12-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie nr 1: 30 191,26 zł
Zadanie nr 2: 22 332,77 zł
Zadanie nr 3: 22 268,03 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 657