Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIG.271.21.2022 Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego

Mikołaj Żak
Gmina Krzywiń
Deadlines:
Published : 07-12-2022 11:48:00
Placing offers : 23-12-2022 09:00:00
Offers opening : 23-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenia-zalacznik nr 2a.doc doc 86 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
oswiadczenia-zalaczniki-3-5.doc doc 80.5 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
oświadczenia-załącznik-6.docx docx 21.32 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
SWZ kilińskiego-chłapowskiego.docx docx 77.29 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
swz-zalacznik-oferta.doc doc 119 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
UMOWA- wzór zał nr 7.doc doc 221 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
ZAPYTANIE RIG.271.11.2022 nr 1 wraz z odpowiedzią.pdf pdf 150.06 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
ZAPYTANIE RIG.271.11.2022 nr 2 wraz z odpowiedzią.pdf pdf 179.22 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
oswiadczenia-zalacznik nr 2.doc doc 77.5 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
Zał nr 8 do SWZ - DOKUMENTACJA do przetargu.zip zip 38157.69 2022-12-07 11:48:00 Proceeding
INFORMACJA nr 1.pdf pdf 121.27 2022-12-08 14:48:08 Public message
08dad759-1c5c-c0fd-5d85-2500101e1774(1).pdf pdf 154.97 2022-12-08 14:48:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert Kilińskiego-Chłapowskiego.pdf pdf 61.54 2022-12-23 09:38:28 Public message
UNIEWAŻNIENIE postępowania.pdf pdf 91.48 2022-12-27 10:35:24 Public message

Announcements

2022-12-27 10:35 Mikołaj Żak Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

UNIEWAŻNIENIE postę [...].pdf

2022-12-23 09:38 Mikołaj Żak Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-23 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.040.816,00 zł brutto.
2022-12-08 14:48 Mikołaj Żak Zamawiający publikuje informacje nr 1 wraz ogłoszeniem o zamówieniu.

INFORMACJA nr 1.pdf

08dad759-1c5c-c0fd-5 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513