Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.68.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 287030P w m. Wełnica – chodnik Ogłoszenie nr 2022/BZP 00481253/01 z dnia 2022-12-07

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 07-12-2022 18:10:00
Placing offers : 22-12-2022 09:00:00
Offers opening : 22-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_7.12.2022.pdf pdf 534.75 2022-12-07 18:10:00 Proceeding
Zał nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 128 2022-12-07 18:10:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 122 2022-12-07 18:10:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022 BZP 00481253 01 z dnia 2022-12-07.pdf pdf 110.34 2022-12-07 18:10:00 Proceeding
PT+SST.zip zip 19850.03 2022-12-07 18:10:00 Proceeding
umowa_wzór.pdf pdf 377.04 2022-12-07 18:10:26 Proceeding
PT+SST_zmienione_8.12.2022.zip zip 27371.51 2022-12-08 20:06:52 Public message
zestawienie_ofert_22.12.2022.pdf pdf 397.62 2022-12-22 12:44:17 Public message
wybór oferty 27.01.2023.pdf pdf 126.71 2023-01-27 11:12:24 Public message

Announcements

2023-01-27 11:12 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przebudowa drogi gminnej nr 287030P w m. Wełnica – chodnik
Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: Kost-bruk Adrian Biegasiewicz
ul. Cegielińska 52
62-550 Wilczyn
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00
Pozostałe informacje w załączeniu.

wybór oferty 27.01.2 [...].pdf

2022-12-22 12:44 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączniku

zestawienie_ofert_22 [...].pdf

2022-12-21 20:07 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 320 000,00 zł.
2022-12-08 20:06 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO
Zmianie ulega dokumentacja PT+SST. Obowiązujący załącznik nosi nazwę "PT+SST_zmienione_8.12.2022"

PT+SST_zmienione_8.1 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1360