Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 235-677490 Zapewnienie świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla uczestników projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka", współfinansowane Numer referencyjny: DO.2721.18.2022

Deadlines:
Published : 06-12-2022 16:50:00
Placing offers : 22-12-2022 10:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie.pdf pdf 104.41 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 17641.47 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do SWZ_projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 6975.15 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SWZ.docx docx 65.43 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_do_SWZ.docx docx 39 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_do_SWZ.docx docx 62.36 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_do_SWZ.docx docx 58.93 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_do_SWZ.docx docx 58.1 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7_do_SWZ.docx docx 57.8 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8_do_SWZ.docx docx 57.84 2022-12-06 16:50:00 Proceeding
Załącznik_Nr_1_do SWZ.docx docx 24.34 2022-12-06 16:50:10 Proceeding
SWZ_zmiana_15.12.2022.pdf pdf 997.21 2022-12-15 13:03:07 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia_31.10.2022.pdf pdf 100.65 2022-12-06 17:21:37 Public message
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 298.95 2022-12-07 15:17:15 Public message
SWZ_zmiana_15.12.2022.pdf pdf 997.21 2022-12-15 15:09:26 Public message
Uniewaznienie_informacja.pdf pdf 303.88 2023-01-10 15:15:08 Public message

Announcements

2023-01-10 15:15 Krzysztof Kapsa Informacja o unieważnieniu postępowania pn. „Zapewnienie świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla uczestników projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020“ - nr referencyjny postępowania - DO.2721.18.2022

Uniewaznienie_inform [...].pdf

2022-12-22 10:00 Buyer message 7790000
2022-12-15 15:09 Krzysztof Kapsa Zmiana treści SWZ

SWZ_zmiana_15.12.202 [...].pdf

2022-12-15 15:07 Krzysztof Kapsa The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-07 15:17 Agnieszka Wiśniewska-Celmer W załączeniu Zamawiający udostępnia aktualizowany opis przedmiotu zamówienia - uwzględniający podział przedmiotu zamówienia na części. Udostępniany opis przedmiotu zamówienia jest wiążący w przedmiotowym postępowaniu i to na jego podstawie należy przygotowywać oferty w postępowaniu.

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

2022-12-06 17:21 Agnieszka Wiśniewska-Celmer Zamawiający w załączeniu udostępnia opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 761