Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.90.2022 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia laboratoryjnego oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Centrum Genomu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mebli laboratoryjnych.

Deadlines:
Published : 06-12-2022 12:49:00
Placing offers : 04-01-2023 09:00:00
Offers opening : 04-01-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.57 2022-12-06 12:49:00 Proceeding
SWZ 1.90.docx docx 129.51 2022-12-06 12:49:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 2583.37 2022-12-06 12:49:00 Proceeding
informacja dot. przesunięcia terminu składania ofert(1).doc doc 118.5 2022-12-19 13:11:28 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane.pdf pdf 71.24 2022-12-21 10:12:08 Proceeding
informacja dot. przesunięcia terminu składania ofert II.doc doc 119 2022-12-22 14:35:59 Proceeding
wyjasnienia i zmiana tresci SWZ.doc doc 119.5 2022-12-29 11:24:59 Proceeding
Załącznik 2-5 Meble laboratoryjne_CG_MODYFIKACJA.docx docx 77.59 2022-12-29 11:25:09 Proceeding
Załącznik do OPZ Specyfikacja asortymentowa_wyposażenie laboratoryjne_CG_MODYFIKACJA 20-12-2022.xlsx xlsx 63.31 2022-12-29 11:25:12 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane II.pdf pdf 71.22 2022-12-28 09:49:40 Public message
Załącznik 2-5 Meble laboratoryjne_CG_MODYFIKACJA.docx docx 77.59 2022-12-29 11:24:32 Public message
Załącznik do OPZ Specyfikacja asortymentowa_wyposażenie laboratoryjne_CG_MODYFIKACJA 20-12-2022.xlsx xlsx 63.31 2022-12-29 11:24:32 Public message
wyjasnienia i zmiana tresci SWZ.doc doc 119.5 2022-12-29 11:24:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert .docx docx 52.42 2023-01-04 13:35:02 Public message

Announcements

2023-01-04 13:35 Agata Rekuć informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].docx

2023-01-04 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie:

405 900,00 zł gross
2022-12-29 11:24 Agata Rekuć wyjaśnienia i zmiana treści SWZ wraz z nowymi załącznikami

Załącznik 2-5 Meble [...].docx

Załącznik do OPZ Spe [...].xlsx

wyjasnienia i zmiana [...].doc

2022-12-28 09:49 Agata Rekuć Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 960