Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/35/2022 ZAKUP LEKÓW W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO – AFLIBERCEPT, RANIBIZUMAB I BEWACYZUMAB

Deadlines:
Published : 25-11-2022 12:01:00
Placing offers : 22-12-2022 09:00:00
Offers opening : 22-12-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_programy_lekowe.pdf pdf 972.99 2022-11-25 12:01:00 Proceeding
Zał_nr_1.1-1.3_Formularze_asortymentowo_cenowe.xlsx xlsx 15.94 2022-11-25 12:01:00 Proceeding
Zał_nr_1_Oferta.docx docx 894.07 2022-11-25 12:01:00 Proceeding
Zał_nr_2_JEDZ.zip zip 84.68 2022-11-25 12:01:00 Proceeding
Zał_nr_4_Ośw_o_aktualności.doc doc 911.5 2022-11-25 12:01:00 Proceeding
Zał_nr_5_Grupa_kapitałowa.doc doc 995 2022-11-25 12:01:00 Proceeding
Zał_nr_6_6a_Oświadczenia_Ukraina.docx docx 901.01 2022-11-25 12:01:00 Proceeding
2022-OJS228-653680-pl.pdf pdf 122.83 2022-11-25 12:01:00 Proceeding
Zał_nr_3_Projekt umowy02122022.pdf pdf 517.14 2022-12-02 09:03:48 Proceeding
Wyjaśnienia02122022.pdf pdf 330.63 2022-12-02 09:00:43 Public message
Zał_nr_3_Projekt umowy02122022.pdf pdf 517.14 2022-12-02 09:00:43 Public message
Wyjaśnienia14122022.pdf pdf 330.4 2022-12-14 12:45:00 Public message
UNIEWAŻNIENIE_p_3.pdf pdf 235.26 2022-12-14 12:45:00 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 168.99 2022-12-22 09:50:50 Public message
OFERTY_NA_PLATFORMĘ.zip zip 1093.35 2022-12-22 09:50:50 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 168.59 2023-01-24 08:20:25 Public message

Announcements

2023-01-24 08:20 Karolina Potopowicz
INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą Pzp., powyżej 215 000 Euro na zakup leków w ramach programu lekowego – Aflibercept, Ranibizumab i Bewacyzumab.

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2022-12-22 09:50 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przesyła w załączeniu zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp Informację z otwarcia ofert z dnia 22.12.2022 oraz zgodnie z art. 74 ust.2 pkt 1.) uPzp oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu

Informacja z otwarci [...].pdf

OFERTY_NA_PLATFORMĘ. [...].zip

2022-12-22 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :1 183 522,03 zł
Pakiet nr 1 - 7 523,99 zł
Pakiet nr 2 - 1 175 999,04 zł
2022-12-14 12:45 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesyła w załączeniu Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 3.

Wyjaśnienia14122022. [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE_p_3.pd [...].pdf

2022-12-02 09:00 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp

Wyjaśnienia02122022. [...].pdf

Zał_nr_3_Projekt umo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691