Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.31.2022 "Przebudowa linii energetycznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w formule zaprojektuj i wybuduj”

Joanna Jasicka
Gmina Nowy Tomyśl Department: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Deadlines:
Published : 07-12-2022 15:26:00
Placing offers : 22-12-2022 09:30:00
Offers opening : 22-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.47 2022-12-07 15:26:00 Proceeding
SWZ przebudowa linii energetycznych.doc doc 319 2022-12-07 15:26:00 Proceeding
zał. nr 1a do SWZ PFU oraz rysunki.zip zip 2484.79 2022-12-07 15:26:00 Proceeding
zał. nr 1b do SWZ warunki likwidacji kolizji.zip zip 3398.84 2022-12-07 15:26:00 Proceeding
zał. nr 2-9 do SWZ.zip zip 194.23 2022-12-07 15:26:00 Proceeding
zał. nr 8 wzór umowy.pdf pdf 339.23 2022-12-07 15:26:00 Proceeding
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia ZP.271.31.2022.doc doc 851.5 2022-12-22 09:35:27 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -ZP.271.31.2022.doc doc 854.5 2022-12-22 10:41:44 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.31.2022.doc doc 857.5 2022-12-28 15:22:04 Public message
ogłoszenie o wynikach - unieważnienie - 31-22.pdf pdf 58.22 2023-01-03 09:06:22 Public message

Announcements

2023-01-03 09:06 Joanna Jasicka ogłoszenie o wyniku

ogłoszenie o wynikac [...].pdf

2022-12-28 15:22 Joanna Jasicka zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].doc

2022-12-22 10:41 Joanna Jasicka informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-12-22 09:35 Joanna Jasicka informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 778